Datum zadnje izmjene: 26. 01. 2020.

Žene koje žive u velikim gradovima imaju veću gustoću žljezdanog parenhima dojki u odnosu na vršnjakinje koje žive u više ruralnim područjima, što ih svrstava u skupinu s povišenim rizikom za nastanak raka dojke.

Istraživanje koje je provedeno u skupini žena koje žive u Londonu, te manjim gradovima i seoskim područjima Engleske predstavili su engleski znanstvenici iz The London Breast Institute at The Princess Grace Hospital na 93. znanstvenom skupu Radiološkog zbora Sjeverne Amerike.

Engleski istraživači procjenjivali su gustoću žljezdanog tkiva dojke na 972 digitalna mamograma načinjena u žena starosne dobi 29-87 godina, te svaki mamogram svrstali u jednu od četiri kategorije gustoće parenhima dojke koje su definirane od strane Američkog zbora radiologa.

Studijska populacija sastojala se od tri skupine: stanovnice seoskih područja, stanovnice predgrađa povezanih s gradovima i stanovnice Londona koje su živjele u Londonu najmanje posljednjih 10 godina.

Jedna četvrtina (26%) mamograma pripadala je tipu involutivnog parenhima, 30% mamograma su pokazivali oskudnu gustoću fibroglandularnog tkiva, 22% mamograma bili su heterogene gustoće i 22% mamograma pokazivala su izrazitu gustoću fibroglandularnog tkiva.

Involutivni parenhim dojke dijagnosticiran je kod 31% stanovnica seoskih područja, 26% stanovnica predgrađa i 22% žena koje su živjele u Londonu. Geografske razlike bile su statistički značajne i nakon korekcije podataka za starostnu dob, naglašavaju autori.

Rizik pojačane gustoće žljezdanog tkiva dojke, u odnosu na stanovnice seoskih područja Engleske, rastao je za 14% ukoliko su žene živjele u predgrađima i za 54% ukoliko su živjele u Londonu.
Geografske razlike bile su znatnije naglašene u skupini mlađih žena. Žene starosne dobi između 45 - 55 godine života imale su dvostruko veću gustoću dojke u odnosu na skupinu žena starijih od 55 godina.

Veća gustoća žljezdanog parenhima dojki u stanovnica gradova povezana je s višim rizikom raka dojke, čiji je nastanak vezan za gustoću parenhima, čija je učestalost veća u žena koje žive u Londonu u odnosu na vršnjakinje koje žive u okolnim područjima.

"Kao što očekujemo i kao što smo do sada vidjeli, pojavnost raka dojke je u porastu", navode engleski znanstvenici. "Ono što sigurno ne želimo je dodatno povisiti uznemirenost ... Uostalom, smrtnost od raka dojke u stalnom je opadanju", navode istraživači.

Zbog čega stanovnice gradova imaju povećanu gustoću parenhima dojke nije poznato. Istraživanja razlika u načinu života, količini stresa, radnom mjestu i drugim čimbenicima okoliša nužni su kako bi osvijetlili ove nalaze, komentar je autora. Čimbenici koji mogu igrati ulogu u tome uključuju starosnu dob pri nastupanju prve menstruacije i kod porođaja prvog djeteta, razinu stresa, ekspoziciju ispušnim plinovima i konzumaciju alkohola", poglavito kod mladih žena".

 

93rd Scientific Assembly of the Radiological Society of North America.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve