Datum zadnje izmjene: 26. 01. 2020.

Depresivni simptomi kod majke izravno su povezani s rizikom povrede njenog djeteta, pokazuju rezultati aktualnog istraživanja. Ovi simptomi također povisuju rizik pojavnosti problema u ponašanju djece, premda se one ne uočavaju statistički češće kod djece s povredama.

"Činjenica da depresivni simptomi u majke mogu biti uzrok promjenama u ponašanju djeteta registriran je i ranije u manjim istraživanjima, ali povezanost depresivnih simptoma u majke s ponašanjem i povredama djece u skupini od rođenja do dobi od pet godina nije prema našim spoznajama do sada zabilježena", navode američki znanstvenici iz Cincinnati Children's Hospital Medical Center, Ohio.

Rezultati istraživanja, objavljeni u znanstvenom časopisu Injury Prevention, temelje se na analizi podataka 1.106 parova majka-dijete uključenih u istraživanje "National Longitudinal Study of Youth", koje je provedeno između 1992. i 1994. godine. Depresivni simptomi kod majke procjenjivani su 1992. godine uporabom skale za depresiju "Center for Epidemiologic Studies Depression Scale", a ponašanje djeteta ispitivano je skalom "Behavior Problems Index externalizing subscale".

Tijekom razdoblja praćenja medicinski su dokumentirane 94 povrede (8.5%) kod djece uključene u istraživanje. Gruba je procjena da je do dvije trećine povreda došlo u kućnom okruženju.

Depresivni simptomi u majke bili su izravno povezani s rizikom pojavnosti povreda kod djeteta. Za svaki 1 bod na skali za istraživanje depresije kod majke, rizik povrede djeteta rastao je za 4%.

Rizik eksternizacije ponašanja rastao je s intenzitetom majčinih depresivnih simptoma, ali je ovo ponašanje bilo odgovorno tek za 4% simptoma nastalih uslijed povezanosti depresivnih simptoma i rizika povrede u djece.

Djeca čije su majke imale teže simptome imala su više problema u ponašanju i više su iskazivali tip ponašanja označen kao "act out". Pri tome su dječaci su imali veći rizik promjena ponašanja u odnosu na djevojčice.

Ovi odnosi su ostali značajno povezani i nakon korekcije podataka za socioekonomske čimbenike kao i vrstu zdravstvenog osiguranja.

"Prepoznavanje depresije u majki mlađe djece predstavlja važan preventivni čimbenik u razvitku djece i smanjenju rizika povrede djece", zaključak je autora. "Obiteljski liječnici, kao i pedijatri bi trebali biti u stanju prepoznati i liječiti ili uputiti majku s depresivnim simptomima na liječenje kako bi se smanjila učestalost problema u ponašanju i povreda njihove djece".
 

Inj Prev 2007;13:403-408.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve