Datum zadnje izmjene: 26. 01. 2020.

kod bolesnica operiranih od raka dojke koje koriste adjuvantnu terapiju tamoksifenom, rezultati su randomiziranog kontrolnog pokusa nakon praćenja od godinu dana.

Poznato je da tamoksifen pokazuje blagi estrogenski učinak na endometrij - sluznicu maternice, navode kineski istraživači sa Sveučilišta u Hong Kongu, objavljeno je u znanstvenom časopisu British Journal of Obstetrics and Gynecology. Učinkovitost progesteronske terapije potvrđena je u liječenju endometrijske hiperplazije, a LNG-IUD u izravnom dodiru s endometrijem oslobađa visoku koncentraciju progesterona bez neželjenih sustavnih učinaka.

U aktualnom istraživanju, "hormonska spirala" postavljena najmanje 12 mjeseci nakon početka uporabe tamoksifena, imala je zaštitni učinak na endometrij u postmenopauzalnih žena. Kod gotovo 30% bolesnica je već došlo do pojave endometrijske hiperplazije i polipa.

Kineski znanstvenici objavili su svoje rezultate upravo sredinom planiranog petogodišnjeg praćenja utjecaja "hormonske spirale" na endometrij nakon prethodne uporabe tamoksifena kod bolesnica s rakom dojke.

Slučajnim odabirom u studiju su uključene 66 premenopauzalnih i 47 postmenopauzalnih bolesnica kojima je ordiniran tamoksifen u okviru adjuvantne terapije nakon operacije raka dojke. Ispitanice su svrstane u dvije skupine: skupina kod koje je postavljen LNG-IUD i kontrolna skupina.

Kod svake od bolesnica je prije i 12 mjeseci nakon početka terapije s tamoksifenom načinjena histeroskopija i endometrijska biopsija.

Nakon godinu dana su u skupini bolesnica s "hormonskom spiralom" statistički značajno manje dijagnosticirani endometrijski polipi (1.8% vs 15.5%). Relativni rizik javljanja endometrijskog polipa uz LNG-IUD kod tamoksifenske terapije tako se smanjivao za 88%.

Nije nađena statistički značajna razlika između dvije skupine bolesnica glede pojavnosti submukoznih mioma (1.8% vs 3.4%, p = 1.0).

Rani rezultati aktualnog istraživanja ukazuju da insercija LNG-IUD prije tamoksifenske terapije "učinkovito smanjuje estrogenski učinak tamoksifena na endometrij", navodi znanstveni tim.

Najznačajnija neželjena pojava - oskudni vaginalni spotting češće se javljao tijekom prvih 6 mjeseci nakon LNG-IUD insercije u obje skupine pacijentica, kako kod onih u pre- tako i postmenopauzalnom razdoblju, "pri čemu većina ispitanica nalazi ovu terapiju prihvatljivom i slaže se s nastavkom započetog praćenja i nakon godinu dana".
 

BJOG 2007;114:1510-1515.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve