Datum zadnje izmjene: 03. 02. 2020.

Tijekom perioda 1981-1989. godine epidemiolozi iz Baltimora ispitivali su učestalost i povezanost urođenih srčanih anomalija u živorođene djece s ekspozicijom različitim ekološkim faktorima neposredno prije i tijekom aktualne trudnoće (The Baltimore-Washington Infant Study).

U razdoblju između 1987-1989. godine upitnik koji je postavljan roditeljima dopunjen je pitanjima koja su se odnosila na detaljniju ekspoziciju pesticidima.

Analiza dobivenih podataka ukazuje na povezanost između ekspozicije majke bilo kakvim pesticidima tijekom prvog trimestra trudnoće s povećanom učestalošću tzv. transpozicije velikih arterija u djece, srčane anomalije koja je pokazivala dvostruko veću učestalost u grupi eksponiranih trudnica. Nije utvrđena povezanost niti sa kakvim drugim srčanim anomalijama.

Analiza tipa pesticida pokazuje značajnu povezanost urođenih srčanih anomalija (transpozicija velikih arterija) s ekspozicijom herbicidima, ali ne i s ekspozicijom insekticidima.

Učestalost javljanja transpozicije velikih arterija je gotovo tri puta češće ukoliko je majka tijekom trudnoće bila izložena djelovanju herbicida i četiri i pol puta veća ukoliko su u pitanju bili rodenticidi. Nisu sakupljani podaci o zaštićenim ili specifičnim nazivima pesticida.

Ovi rezultati ukazuju na moguću epidemiološku povezanost između pojave transpozicije velikih krvnih žila i ekspozicije određenim klasama pesticida.


Am J Epidemiol 2001; Vol 153 (6): 529-536

 

dr.Vesna Harni
  Novosti - Sve