Datum zadnje izmjene: 03. 02. 2020.

Podatci o mogućim prenatalnim utjecajama na kasniji nastanak raka dojke su sve brojniji. Na osnovu podataka iz 'New York State birth and tumor registry data' američki znanstvenici su ispitivali mogući utjecaj tjelesne težine bebe na porodu i javljanja raka dojke u uzrastu od 14 - 37 godina.

Studija je obuhvaćala gotovo 500 pacijentica s rakom dojke koji je dijagnosticiran u periodu između 1978. i 1995. godine. Sve ispitanice su rođene u New Yorku nakon 1957. godine.

Kontrolna skupina ispitanica je sačinjena također prema registru porođaja u New Yorku, tako što je za svaku pacijenticu s rakom dojke odabrano prvih šest beba koje se su rodile nakon bebe kod koje je u kasnijem životu dijagnosticiran rak dojke.

Najznačajnija porođajna karakteristika bebe koja može utjecati na kasniji razvitak raka dojke je upravo bebina tjelesna težina.

Znanstvenici su ustanovili da ženska novorođenčad s porođajnom težinom većom od 4.500 g imaju tri puta povišeni rizik za kasniji nastanak raka dojke u mlađim godinam.

Bebe čije su majke u trenutku poroda bile starije od 35 godine imaju gotovo dva puta veći rizik za nastanak raka dojke u odnosu na bebe čije su majke bile mlađe od 24 godine.

Suprotno ovome, ženska novorođenčad rođena prije vremena (prije 33. tjedna trudnoće) imaju gotovo 90% niži rizik za nastanak raka dojke u mlađem uzrastu u odnosu na bebe rođene na termin (> 37. tjedna trudnoće).
 

Am J Epidem 2001, Vol 152 (12): 1121-1128

 

dr.Vesna Harni
  Novosti - Sve