Datum zadnje izmjene: 02. 02. 2020.

Humana posteljica sadrži niz gena koji reguliraju sintezu različitih vazoaktivnih tvari i neuropeptida koji mogu igrati ulogu u regulaciji protoka krvi kroz posteljicu u oba odjeljka i majčinom i fetalnom, te stoga mogu biti od velikog značaja u rastu i razvitku fetusa, ali i nastanku hipertenzivnih oboljenja majke u trudnoći: preeklampsije, HELLP sindroma ili eklampsije.

Nedavno otkriveni humani endogeni retroviralni gen označen kao syncytin izgleda da utječe i ometa posteljičnu arhitekturu čime započinje niz drugih procesa odgovornih za nastanak hipertenzivnog sindroma majke u trudnoći.

Studija njemačkih znanstvenika iz Erlangena obuhvaćala je ispitivanje prisutnost ovog gena, odnosno sadržaja njegove informacijske nukleinske kiseline mRNA u placentnim resicama u 30 zdravih trudnoća, 16 trudnoća kompliciranih s preeklampsijom i 6 trudnoća kompliciranih s HELLP sindromom.

Analizirano je prisustvo i odnos mRNA druga 2 značajna enzima: gliceraldehid-3-fosfat-dehidrogenaze (G-3PD) i beta-actina.

Rezultati studije pokazuju značajno niži ratio mRNA sincitina kako u odnosu na beta-actin, tako i u odnosu na G-3PD u pacijentica s preeklampsijom ili HELLP sindromom (p<0.05) u usporedbi s zdravim trudnoćama.

Redukcija posteljične ekspresije sincitina može utjecati na nastanak oštećenja procesa stanične fuzije u okviru placentogeneze s nastankom oštećenja posteljične funkcije i hipertenzivnih oboljenja u trudnoći.


Am J Obstet Gynecol 2002 Feb; 186 (2): 210-213

 

dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve