Datum zadnje izmjene: 04. 02. 2020.

Hipertermija se definira kao povišenje tjelesne temperatura od najmanje 1,5°C iznad normalne. Mnogobrojni znanstveni radovi potvrđuju da hipertermija djeluje teratogeno u životinja i u ljudi. Tako hipertermija može izazvati u životinja: anencefaliju, encefalocelu, mikroftalmiju, artrogripozu, defekte trbušne stijenke, defekte udova, embrionalnu smrt i resorpciju embrija.

U ljudi se prenatalna izloženost hipertermiji može manifestirati nizom anomalija: spina bifida, encefalocela, mikroftalmija, mikrognatija, anomalije vanjskog uha, srčani defekti, hipospadija, defekti gastrointestinalnog trakta, rascjep usne, defekti trbušne stijenke, dijafragmalna hernija, Hirschsprungova bolest i spontani pobačaj. Dva znanstvena rada objavljena početkom ove godine osobito su privukla našu paznju.

U prvom radu se opisuje slučaj teških defekata udova u djeteta iz trudnoće u kojoj je trudnica imala povišenu tjelesnu temperaturu veću od 39°C tijekom 2 dana u drugom i u četvrtom mjesecu nakon izostanka mjesečnice. Analizom embrionalnog razvitka i razvitka koštanog sustava, autori zaključuju da je ovaj teški slučaj nastao najvjerojatnije djelovanjem hipertermije u četvrtom mjesecu trudnoće.

Drugi rad ukazuje na izravni efekt heat stresa na embrionalnu produkciju tijekom superovulacije (postupak uobičajen kod metoda umjetne oplodnje, pri kojem se izaziva višestruka ovulacija). Hipertermija izaziva ne samo redukciju broja zrelih jajnih stanica, nego i redukciju broja embrija sposobnih za transfer, kao i sniženu stopu fertilizacije.

Autori ukazuju na manju uspješnost metoda potpomognute oplodnje tijekom ljeta, odnosno toplijih perioda godine. U iznalaženju načina kako izbjeći negativne efekte hipertermije, autori upućuju na mogući povoljni učinak istodobne primjene antioksidativnih vitamina.

Svim trudnicama, kao i potencijalnim trudnicama željeli smo na ovaj način još jednom skrenuti pažnju na to da pretjerani boravak na suncu, kao i boravci u solarijima tijekom prvih 12 tjedana trudnoće nisu preporučljivi. Izbjegavajte čak i teorijske mogućnosti banalnih infekcija s povišenom tjelesnom temperaturom. Još jednom je za napomenuti da folna kiselina sprječava kako u životinja, tako i u ljudi nastanak defekata neuralne cijevi čak i u slučaju hipertermije.


Am J Med Genet 2001 Jan 15;98(2):201-3

Theriogenology 2001 Jan 1;55(1):91-103


dr.Vesna Harni
  Novosti - Sve