Datum zadnje izmjene: 04. 02. 2020.

Dobro poznata pojava u trudnoći je porast potrebe za hormonom štitnjače tiroksinom u trudnica s hipotireozom (smanjena funkcija štitnjače), te potreba za redovitom kontrolom razine hormona u krvi i prilagodba terapije stadiju trudnoće: najčešće povišenje doze tiroksina za nekih 25%.

Zbog čega nastupaju ove promjene, da li povišena razina estrogena u trudnoći koje stvara posteljica dovode do porasta produkcije proteinskog nosača tiroksina (thyroxin binding globulin - TBG) ili su u pitanju drugi faktori, nije sasvim poznato.

U sljedećem radu kanadskih znanstvenika (Divison of Clinical and Molecular Endocrinology, University Hospitals of Cleveland) sistematski je ispitivana razina hormona štitnjače u postmenopauzalnih žena s normalnom funkcijom štitnjače, kao i onih s hipotireozom liječenih tiroksinom.

U skupini pacijentica s hipotireozom jedan dio pacijentica je uzimao tiroksin kao nadomjesnu terapiju zbog manjka tiroksina, a drugi dio zbog povišenih vrijednosti TSH. Funkcija štitnjače je ispitivana prije započinjanja estrogenske nadomjesne terapije, potom svakih 6 tjedana tijekom 48 narednih tjedana. Mjerene su razine T4 i FT4 u serumu, TSH i TBG.

U pacijentica s normalnom funkcijom štitnjače, razina slobodnog tiroksina kao i TSH nije se mijenjala uz estrogensku nadomjesnu terapiju. Negdje oko 12. tjedna terapije došlo je do statistički značajnog porasta koncentracije serumskog tiroksina, kao i koncentracije TBG. U pacijentica s hipotireozom uočene su slične promjene razine serumskog tiroksina i TBG, dok su koncentracije slobodnog tiroksina kao i TSH statistički značajno opale.

Zaključak studije je jasan, u pacijentica s hipotireozom koje uzimaju tiroksin, estrogenska nadomjesna terapija izaziva promjene u razini TBG i serumskog tiroksina, koje uvjetuju povišenu potrebu za tiroksinom. Istodobno je za pretpostaviti da na opisani način i istim mehanizmom estrogeni posteljice u trudnoći povisuju potrebu za tiroksinom tijekom trudnoće.


N Eng J Med; 2001; 344 (23): 1743-1749

 

dr.Vesna Harni
  Novosti - Sve