Datum zadnje izmjene: 04. 02. 2020.

Učestalost uzimanja obroka tijekom trudnoće može biti značajna komponenta načina prehrane majke relevantna za ishod trudnoće. U cilju identifikacije odnosa između obrasca uzimanja obroka tijekom trudnoće i prijevremenog porođaja, autori ovog rada analiziraju podatke iz studije Pregnancy, Infection and Nutrition Study koja je obuhvatila oko 2.000 trudnica.

Podatci su obuhvaćali trudnice praćene u razdoblju između kolovoza 1995. i prosinca 1998. godine i njihove navike u prehrani: doručak, ručak, večera, kao i međuobroci tijekom dana i to u drugom trimestru trudnoće. Optimalan obrazac unosa hrane slijedeći preporuke Institute of Medicine obuhvaćao je 3 obroka + 2 ili više manjih međuobroka na dan.

U populaciji analiziranih trudnica 72% trudnica je koristilo preporučeni obrazac prehrane; od toga je 235 trudnoća završeno prijevremenim porođajem. Trudnice koje su uzimale manji broj obroka tijekom dana bile su u prosjeku starije i unosile manji broj kalorija nego je preporučeno. Ove trudnice su imale 30% povećani rizik od prijevremenog porođaja.

Nije postojala značajnija razlika u ranom i kasnom prijevremenom porođaju, ali je postojala razlika u načinu prijevremenog porođaja: trudnice koje su uzimale manji broj obroka na dan imale su za gotovo 90% povećan rizik prijevremenog porođaja koji nastupa nakon prijevremenog prsnuća vodenjaka.

Ova istraživanja potvrđuju ranije pretpostavke iz životinskih modela o povezanosti učestalosti uzimanja obroka tijekom trudnoće i prijevremenog porođaja.


Am J Epidemiol; 2001; 153 (7): 647-52

 

dr.Vesna Harni
  Novosti - Sve