Datum zadnje izmjene: 29. 01. 2020.

Menopauza se u prosjeku javlja gotovo četiri godine ranije u premenopauzalnih žena koje su podvrgnute histerektomiji - kirurškom odstranjenju maternice, u usporedbi s neoperiranim ženama. Menopauza se također javlja ranije i to više od četiri godine, ukoliko je uz histerektomiju poduzeta i jednostrana ooforektomija - jednostrano odstranjenje jajnika.

"O ovim rezultatima bi trebalo svakako porazgovarati s pacijenticama kod kojih je ovakva operacija planirana," navode liječnici sa Sveučilišta u Aucklandu, čiji je ispitivanje objavljeno u znanstvenom časopisu British Journal of Obstetrics and Gynecology.

Ispitivanja objavljena do sada, osim što su nudila kontradiktorna objašnjenja, sadržavala su i mnoge manjkavosti, navode autori aktualnog istraživanja.

Australski znanstvenici ispitivali su prospektivno utjecaj histerektomije na funkciju jajnika kod 257 premenopauzalnih žena kod kojih je načinjena histerektomija i uspoređivali rezultate s nalazima 259 pacijentica bez ovog zahvata.

Tijekom pet godina praćenja, statistički značajno veći broj ispitanica iz skupine u kojoj je učinjena histerektomija ušlo je u menopauzu, u odnosu na kontrolnu skupinu (53 ili 20.6% vs 19 ili 7.3%).

"Najveće otkriće tijekom ovog ispitivanja", naglašavaju autori, jest otkriće da histerektomirane žene dosežu menopauzu u prosjeku 3.7 godina ranije od neoperiranih žena, neovisno o body-mass indexu, pušenju i jednostranom odstranjenju jajnika.
U skupini ispitanica s histerektomijom, ukupno je kod 28 žena odstranjen i jedan jajnik, a 10 od njih (35.7%) ušlo je u menopauzu tijekom perioda praćenja od 5 godina. Operirane ispitanice kod kojih je uz maternicu odstranjen i jedan jajnik, u prosjeku su 4.4 godine ranije ušle u menopauzu u odnosu na operirane ispitanice kod kojih jajnici nisu operirani.

Ovi rezultati, su dovoljno snažni da potaknu na razmišljanje i ginekologe i pacijentice, osobito zbog velike učestalosti izvođenja histerektomije, i neophodnosti dugotrajnog uzimanja estrogena uslijed prijevremenog nastupanja menopauze."
 

BJOG 2005;112:956-962.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve