Datum zadnje izmjene: 29. 01. 2020.

Infekcija klamidijom trahomatis povezana je s perzistirajućom infekcijom onkogenim tipovima humanog papiloma virusa (HPV), objavljeno je u znanstvenom časopisu International Journal of Cancer u izdanju za kolovoz.

"Rezultati naglašavaju daljnju potrebu kontrole prisutnosti klamidijske infekcije kao jednog od prioriteta ginekološkog zdravlja," navode švedski znanstvenici sa Sveučilišta Lund, Malmo.

Švedski znanstvenici su ispitivali je li infekcija s klamidijom trahomatis rizični čimbenik perzistiranja HPV-a u skupini od 12.527 ispitanica koje su sudjelovale u HPV probiru.

Više od dvije petine ispitanica (42.6%) su imale perzistirajuću HPV infekciju (u više kontrolnih briseva su izolirani isti HPV tipovi), navode autori, dok je kod daljnjih 5% žena postojala HPV infekcija s različitim tipovima tijekom perioda ispitivanja.

Jedini čimbenik povezan s povišenim rizikom perzistirajuće HPV infekcije je bio anamnestički podatak o ranijoj infekciji s klamidijom trahomatis, ukazuju rezultati.

Redovita upotreba kondoma bila je povezana sa značajnim zaštitnim učinkom u borbi protiv perzistirajuće HPV infekcije, bilježe znanstvenici, a povećani broj spolnih partnera tijekom seksualnog života je bio najvažniji i odlučujući čimbenik u nastanku klamidijske infekcije.

"Čimbenici koji utječu na perzistenciju infekcije i njezin eventualni razvitak u karcinom ostaju zagonetka," navode liječnici. "Rezultati koji ukazuju da je klamidija jedan od odlučujućih čimbenika perzistencije HPV infekcije je od osobitog interesa, jer je klamidijska infekcija dostupna i prevenciji i liječenju."

"U planu je kohortna studija kako bi se dobila daljnja saznanja o vremenskom slijedu događaja koji vode HPV perzistenciji (vrijeme HPV i vrijeme klamidijske infekcije)," dodaju autori.


Int J Cancer 2005;116:110-115.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve