Datum zadnje izmjene: 24. 01. 2020.


Estrogenska terapija bila je povezana sa stvaranjem bubrežnih kamenaca kod zdravih postmenopauzalnih žena, nađeno je u istraživanju poznatom pod nazivom Women's Health Initiative (WHI) čiji su rezultati objavljeni u znanstvenom časopisu 'Archives of Internal Medicine'.

″Opservacijske studije koje su proučavale utjecaj estrogena na rizik nastanka bubrežnih kamenaca rezultirale su konfliktnim spoznajama,″ navode američki znanstvenici sa sveučilišta 'University of Texas Southwestern Medical Center,' Dallas i kolege iz WHI istraživanja.

″Nedostajalo je randomizirano istraživanje utjecaja estrogenske terapije kod postmenopauzalnih žena na nastanak bubrežnih kamenaca.....Veoma je teško procijeniti i odvojiti utjecaj estrogenske terapije na nastanak bubrežnih kamenaca u okviru opservacijskih istraživanja, zato što je sam proces stvaranja bubrežnih kamenaca složen i na ovaj proces utječu mnogobrojni čimbenici načina života. ″

Koristeći podatke iz WHI istraživanja hormonskog nadomjesnog liječenja – uporabe samo estrogenske terapije i kombinacije estrogena s progesteronom, koje je provedeno u 40 američkih kliničkih centara, znanstvenici su pratili pojavnost bubrežnih kamenaca.

Istraživanjem je obuhvaćeno 10,379 postmenopauzalnih žena kod kojih je učinjena histerektomija, a koje su uzimale 0.625 mg konjugiranih konjskih estrogena dnevno ili placebo (slučajni odabir), kao i 16,608 postmenopauzalnih žena s očuvanom maternicom koje su slučajnim odabirom razvrstane u skupinu koja je uzimala placebo ili estrogensko/gestagensku kombinaciju u formi 0.625 konjugiranih konjskih estrogena i 2.5 mg medroksiprogesteronacetata dnevno.

Prosječno razdoblje praćenja, u određivanju rizika pojavnosti bubrežnog kamenca, iznosilo je 7.1 godinu za pacijentica koje su uzimale samo estrogensku terapiju i 5.6 godina za skupinu ispitanica koje su koristile estrogensko/gestagensku kombinaciju.

Obje skupine ispitanica – placebo skupina i skupina koja je koristila hormonske pripravke, činile su žene sličnih demografskih karakteristika i rizičnih čimbenika za nefrolitijazu. Rizik pojavnosti bubrežnih kamenaca bio je statistički signifikantno povišen za pacijentice koje su koristile samo estrogensku terapiju i to s 34 na 39 slučaja /10,000 pacijentica ('hazard ratio' 1,21). Kada su iz izračuna isključene pacijentice koje su prekinule uzimanje hormonskog nadomjesnog liječenja, 'hazard ratio' je rastao na 1.39.

Dodatak progesteronske komponente nije smanjivao rizik pojavnosti bubrežnih kamenaca.

Ograničenja ovog istraživanja uključuju određivanje pojavnosti bubrežnih kamenaca temeljem izjave pacijentice, kao i nemogućnost generaliziranja ovih rezultata na sve postmenopauzalne žene koje uzimaju hormonsko nadomjesno liječenje drugačijeg sastava.

″Ovi podatci ukazuju da estrogenska terapija povisuje rizik nastanka bubrežnih kamenaca u zdravih postmenopauzalnih žena,″ zaključak je autora. ″Rezultate treba uzeti u razmatranje pri propisivanju hormonske terapije ženama u postmenopauzi. Mehanizmi koji leže u podlozi opisanih rezultata nisu poznati i potrebno ih je odrediti.″

 

 

Arch Intern Med. 2010;170:1678-1685.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve