Datum zadnje izmjene: 24. 01. 2020.


″Stopa regresije promjena u okviru liječenja endometrijske hiperplazije kod pacijentica s LNG-IUD (″hormonska spirala″) veća je u odnosu na pacijentice s endometrijskom hiperplazijom koje su liječene primjenom oralnih gestagena,″ rezultati su meta-analize objavljene u znanstvenom časopisu 'American Journal of Obstetrics & Gynecology.'

Međutim, ovi rezultati nisu i konačni, upozoravaju autori, jer su istraživanja uključena u meta-analizu opservacijskog dizajna, pri čemu se ove dvije metode većinom indirektno uspoređuju.

Znanstvenici navode da gestageni potiču regresiju endometrijske hiperplazije i sprječavaju rak endometrija. U novije vrijeme, u istu svrhu koristi se i intrauterini uložak s hormonskim cilindrom (LNG-IUD, Mirena).

U usporedbi obje metode liječenja, engleski istraživači iz 'Birmingham Women's Hospital, Velika Britanija, identificirali su 24 relevantna istraživanja, najvećim dijelom ″niske metodološke kvalitete″ koje su uključivale ukupno 1,001 pacijenticu.

Kumulativna stopa regresije za jednostavnu endometrijsku hiperplaziju iznosila je 89% u slučaju primjene oralnih gestagena i 96% ako je korišten LNG-IUD, pri čemu nije nađena statistički značajna razlika, navodi se u istraživanju.

U slučaju kompleksne endometrijske hiperplazije kumulativna stopa regresije iznosila je 66% pri oralnoj uporabi gestagena i 92% za LNG-IUD (p<0.01), dok je kod atipične hiperplazije stopa regresije bila 69% za oralne gestagene i 90% za LNG-IUD (p=0.03). U oba slučaja su razlike bile statistički signifikantno značajne.

Na koji način liječiti endometrijsku hiperplaziju?
″Premda razlike izgledaju velike, a rezultati ukazuju da je uporaba Mirene primjerenija, podatke treba interpretirati s oprezom jer potječu iz malih i heterogenih istraživanja, da bi se rezultati mogli poopćiti,″ navode znanstvenici.

″Kako bi se dobio 'pravi' odgovor na pitanje oralni gestageni ili Mirena kod endometrijske hiperplazije, potrebno je provesti veliko, randomizirano kontrolirano istraživanje s dugotrajnim praćenjem pacijentica,″ naglašavaju autori. ″Bez velike baze podataka, nije vjerojatno da će se išta mijenjati u proširenoj kliničkoj praksi.″

 

Am J Obstet Gynecol. Oct 2010.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve