Datum zadnje izmjene: 18. 01. 2020.

Pozadina

Polovica epidemioloških studija s podacima o hormonskoj terapiji u menopauzi i riziku raka jajnika nisu objavljeni, a neka retrospektivna istraživanja mogla bi biti iskrivljena selektivnim sudjelovanjem ili pamćenjem. Cilj aktualne studije je bio procijeniti učinak hormonske terapije na rizik od raka jajnika s minimalnim odstupanjima.

 

 

 

Metode

Pojedinačni setovi podataka sudionika iz 52 epidemiološke studije su centralno analizirani. Glavna analiza uključivala je prospektivne studije (pri čemu je zadnja uporaba hormonske terapije ekstrapolirana unaprijed do maksimalno 4 godine). Analize osjetljivosti uključivale su retrospektivne studije. Adaptirana Poissonova regresija uspoređivala je relativni rizik (RR) karcinoma jajnika u odnosu na ispitanice koje nikad nisu koristile hormonsko nadomjesno liječenje (HNL).

 

 

 

Rezultati

Tijekom prospektivnog praćenja kod 12,110 postmenopauzalnih žena, od kojih su 55% (6,601 žena) koristile hormonsko nadomjesno liječenje, dijagnosticiran je rak jajnika. Među pacijenticama koje su označene kao aktualne korisnice rizik karcinoma jajnika bio je povišen čak i kod uporabe HNL kraće od 5 godina (43% veći rizik, RR 1,43).

Kombinacija aktualne i do aktualne uporabe HNL (bilo kojeg trajanja, ali je uporaba prekinuta prije više od 5 godina), pokazala je relativni rizik od 1,37 (37% veći rizik), pri čemu je ovaj rizik u prospektivnim europskim i američkim studijama bio jednak, te je bio jednak pri uporabi samo-estrogenskih i estrogensko-progestagenskih preparata. Razlika je postojala samo kod četiri glavna histološka tipa tumora, s krajnjim porastom rizika nastanka dva najčešća karcinoma, seroznog (53%) i endometroidnog (42%).

Rizik se smanjivao što je prošlo više vremena od uporabe HNL, iako je po prilici 10 godina nakon prekida dugoročne uporabe HNL, učestalost seroznih i endometrioidnih karcinoma jajnika još uvijek bila veća za 25% (RR 1,25, p = 0,005).

 

 

 

Tumačenje

Povećani rizik raka jajnika može biti u velikoj mjeri ili u potpunosti uzročno povezan s hormonskim nadomjesnim liječenjem.

Ako je to tako, od 1,000 žena koje uzimaju hormonsko nadomjesno liječenje tijekom 5 godina, počevši u dobi od oko 50 godina, jedna žena više će dobiti rak jajnika, a ako je prognoza tipična, imati ćemo jedan smrtni slučaj od raka jajnika više na 1,700 žena.

 

 

 

 

 


Collaborative Group on Epidemiological Studies of Ovarian Cancer. Menopausal hormone use and ovarian cancer risk: individual participant meta-analysis of 52 epidemiological studies.
The Lancet. 2015; doi:10.1016/S0140-6736(14)61687-1.dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve