Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


U 'case-control' studiji baziranoj na skupini žena koje su uzimale hormonsku nadomjesnu terapiju, nakon 7 godina praćenja je ustanovljeno da korištenje konjugiranog konjskog estrogena ima dva puta veći rizik za vensku trombozu uspoređujući s ženama koje su koristile estradiol. U analizi Državne službe za održavanje zdravlja – Washington (HMO), registriran je kratak trend porasta rizika za srčani udar uz konjugirane estrogene, dok nije bilo značajne razlike u riziku nastanka ishemijskog moždanog udara.

"Ako se potvrde, rezultati će pružiti dragocjenu informaciju ženama i njihovim liječnicima kod odluke o sigurnijoj hormonskoj terapiji za ublažavanje menopauzalnih simptoma", piše autor dr Nicholas L Smith (University of Washington, Seattle).

Analiza američkih liječnika, temeljena na kohortnoj studiji - 'HVH - Heart and Vascular Health', objavljena je online 30.rujna 2013. u znanstvenom časopisu 'JAMA Internal Medicine'. Rezultati ukazuju da se rizik "venoznog i kardijalnog trombotičkog incidenta možda može smanjiti uzimanjem lijekova s manjim rizikom".

Premda estradiol pokazuje manji tromboembolijski rizik u usporedbi s konjugiranim estrogenima kod takvih pacijentica, moraju se učiniti daljnja istraživanja koja će definirati konačni rizik.

U aktualnoj studiji istraživan je rizik venske tromboze, srčanog udara i ishemijskog moždanog inzulta kod svih žena koje su koristile hormonsko nadomjesno liječenje u razdoblju između 1.siječnja 2003. godine do kraja 2009. godine.

Usporedba učinaka dva tipa oralnih estrogena bila je moguća nakon veljače 2005.godine kada su odvojeni konjugirani estrogeni od estradiola da bi se "smanjili troškovi liječenja".

Žene u kohortnoj studiji koje su imale vensku trombozu (duboku vensku trombozu ili emboliju pluća) (n=68), srčani udar (n=67) ili moždani udar (n=48) uspoređivane su s kontrolnom skupinom od 201 žene. Uključeni su parametri kao što je desetljeće života, liječena hipertenzija, spol i godina kada je žena uključena u studiju. U kontrolnoj skupini nije bilo takvih ishemijskih incidenata. Sve ispitanice su hormonske lijekove uzimale peroralnim putem, a niti jedna nije uzimala antikoagulantna sredstva.

   OR (95 % CI)  p
venske tromboze     2,08 (1,02 – 4,27)   0,045
 srčani udar  1,87 (0,91 – 3,84)   0,09
 ishemijski moždani udari   1,13 ( 0,55 – 2,31)   0,74

 

Sve tri analize uključuju godine starosti, etničku pripadnost, BMI, korištenje statina, dnevnu dozu estrogena, korištenje progesterona, pušenje, liječenje hipertenzije, dijabetes, prijašnje kardiovaskularne bolesti i broj kliničkih posjeta unatrag godinu dana; venske tromboze dalje uključuju pojavnost karcinoma tijekom života; MI i ishemijski moždani udar dalje uključuju sistolički krvni tlak i razinu ukupnog kolesterola u krvi.

U podstudiji od 140 kontrolnih žena, kod korisnica konjugiranih estrogena u usporedbi s onima koje uzimaju estradiol, pokazano je značajno povećanje (p<0,001) endogenog trombina, "što ukazuje na veću sklonost zgrušavanju krvi". Ta analiza je bila povezana sa starosti, etničkom pripadnošću, pušenju, BMI, statusu faktora Leiden V, subjektivnom osjećaju zdravstvenog stanja, zloćudnim bolestima, dijabetesom, uzimanjem statina, uzimanjem progesterona i dnevnom dozom estrogena.

"Iako nisu uočene statistički značajne razlike u podgrupama", pišu autori, "a relativni rizik venske tromboze i MI je bio lagano povećan kod korištenja male doze konjugiranih estrogena u usporedbi s korištenjem estradiola".

HVH studija je podržana stipendijama sa strane National Heart, Lung, and Blood Institute.

 

 

Smith NL, Blondon M, Wiggins KL, et al. lower risk of cardiovascular events in postmenopausal women taking oral estradiol compared with oral conjugated equine estrogens. JAMA Intern Med 2014; DOI:10.1001/jamainternmed.2013.11074.


 
  Novosti - Sve