Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Liječnici se često ne pridržavaju smjernica u obradi pacijentica s ponavljajućim pobačajima, pokazuju rezultati istraživanja provedenog u Nizozemskoj.

"Iako su smjernice utemeljene na dokazima, istraživanje pokazuje da one nisu automatski prihvaćene u kliničkoj praksi", kažu dr. Emmy van den Boogaard i kolege iz Academic Medical Centre iz Amsterdama. Rezultati su objavljeni on-line 22.8.2013. u Human Reproduction.

Drugim riječima, objaviti nove smjernice o postupanju pri habitualnim pobačajima nije dovoljno samo po sebi te je potrebno uložiti dodatne napore kako bi one bile provođene u praksi. Istraživanje iz 2007. godine pokazalo je slabo pridržavanje liječnika prvih nizozemskih smjernica o ponavljanim pobačajima.

Od tada, smjernice su revidirane, a dodane su upute o provođenju kariotipizacije samo u parova u kojih postoji povećani rizik genetičkih abnormalnosti te probir na nasljednu trombofiliju samo u žena s povećanim rizikom, dakle onih s trombozom u osobnoj anamnezi ili obiteljskom anamnezom tromboze u prvoj nasljednoj liniji (prvom koljenu) i nasljednom trombofilijom.

Da bi istražili pridržavaju li se liječnici novih smjernica, dr. Emmy van den Boogaard s kolegama je pregledala podatke 530 pacijentica koje su liječene unutar godine u nizozemskim bolnicama.

Dok se testiranje na homocistein i antifosfolipidna antitijela preporučuje za sve žene s habitualnim pobačajima, ti se testovi u stvarnosti rade u samo 39%, odnosno 47% žena. Na probir za nasljednu trombofiliju upućuje se 54% žena, dok je polovini preporučena kariotipizacija „neovisno o njihovom riziku za nasljednu trombofiliju ili kromosomsku abnormalnost“.

Pridržavanje protokola jako se razlikuje između ustanova. Za 9 od 23 pokazatelja kvalitete, tek je manje od polovine žena imalo odgovarajuću skrb. Liječnici se manje pridržavaju smjernica kada liječe starije žene ili žene s manjim brojem prethodnih pobačaja.

"Potpuno pridržavanje dovelo bi do značajnog smanjenja troškova ponavljajućih pobačaja, budući da su kariotipizacija i probir na trombofiliju među najskupljim pretragama i često se ponude parovima koji nemaju indikaciju."

"U nekim bolnicama liječnici u potpunosti rade u skladu s preporučenim smjernicama, pa zaključujemo da je to moguće, dok je nepridržavanje štetno za pacijente. Osobito će od odgovarajuće dijagnostičke obrade i specifičnoga liječenja profitirati mlade pacijentice s neuspješnim trudnoćama", rekla je dr. Bettina Toth iz University Women's Hospital iz Heidelberga.

Dr. Toth je uža specijalistica ginekološke endokrinologije i reprodukcijske medicine i vodi skupinu koja revidira njemačke smjernice, a u koju su uključeni i psihoterapeuti i specijalisti humane genetike. "Dijagnostički i terapijski postupci su dobro argumentirani i smatram da imamo dobre šanse doprijeti do ginekologa", rekla je.

 

Hum Reprod 2013.
Reuters Health Information © 2013
Miscarriage. Medscape. Sep 12, 2013.

  Novosti - Sve