Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Niske vrijednosti hormona adiponektina u krvi, određivane prosječno 6 godina prije trudnoće, bile su povezane s 5 puta većim rizikom od gestacijskog dijabetesa, neovisno o ostalom poznatim rizicima.

"Adiponektin predstavlja potencijalni novi biomarker za otkrivanje žena koje su pod povećanim rizikom da će imati gestacijski dijabetes", rekla je prof. dr. Monique M. Hedderson, iz the Kaiser Permanente Division of Research, Kalifornija. Rad je objavljen 29.8.2013. u Diabetes Care.

Žene koje dobiju gestacijski dijabetes, imaju povećani rizik da će tijekom života dobiti šećernu bolest tipa 2, a njihova djeca će češće biti pretila i sama dobiti dijabetes.

U posljednjih 20 godina dramatično (oko 90%) je porastao broj slučajeva gestacijskog dijabetesa, što je dijelom posljedica prave epidemije pretilosti. Međutim, oko 50% žena koje imaju gestacijski dijabetes nisu pretile, objasnila je dr. Hedderson.

Razina adiponektina u krvi, hormona kojega stvaraju adipociti, masne stanice, a koji povećava osjetljivost na inzulin, opada tijekom trudnoće, ali nije bilo jasno da li bi razina adiponektina prije trudnoće mogla biti pokazatelj rizika za nastanak gestacijskog dijabetesa,

Analizirani su podaci žena koje su sudjelovale u the Kaiser Permanente Northern California Multiphasic Health Checkup exam od 1984. do 1996., imale smrznute uzorke seruma koji su bili dostupni za testiranje i koje su zatrudnjele između 1984. i 2009. Identificirano je 256 žena sa gestacijskim dijabetesom i 497 žena koje nisu imale dijabetes tijekom trudnoće.

U usporedbi sa ženama koje su imale adiponektin u najvišoj kvartili, rizik gestacijskog dijabetesa povećavao se sa smanjivanjem kvartila za adiponektin, nakon prilagodbe po indeksu tjelesne mase, broja trudnoća, rasi, pušenju, razini glukoze, razini inzulina, obiteljskoj anamnezi dijabetesa.

 

 

Rizik nastanka gestacijskog dijabetesa, kvartile adiponektina

Ukupni adiponektin (µg/mL) OR (95% CI)*

 

Quartile 1 (1.18 – 7.19) 5.18 (2.65 – 10.11)
Quartile 2 (7.20 – 10.28) 3.71 (1.09 – 7.24)
Quartile 3 (10.29 – 13.12) 1.45 (0.73 – 2.88)
Quartile 4 (13.13 – 25.22) 1.00

*Prilagođene multiple varijable

"Među ženama koje su bile debele, razina adiponektina koja je bila ispod medijana (10.29 mg/dL), bila je povezana sa 6.8 puta većim rizikom za gestacijski dijabetes. I žene normalne težine imale su povećani rizik gestacijskog dijabetesa ako su imale niže vrijednosti adiponektina. Razina adiponektina ispod medijana bila je u njih povezana s 2.5 većim rizikom za nastanak gestacijskog dijabetesa, što je i nadalje veliki rizik", rekla je dr. Hedderson.

Ovo otkriće baca novo svjetlo i naglašava važnost prijekoncepcijskog perioda. Možda se trebamo više potruditi u postizanju normalne tjelesne težine i urednih metaboličkih parametara prije nego žena zatrudni. Znamo da su više vrijednosti adiponektina dobre, ali trebalo bi istražiti zašto neke žene imaju niske vrijednosti ovoga hormona.

"Neka istraživanja pokazala su da gubitak tjelesne težine može povećati razinu adiponektina, kao što to mogu i neki čimbenici u prehrani. Potrebno je ispitati osjetljivost i specifičnost adiponektina u predviđanju gestacijskog dijabetesa, a i učiniti još puno toga prije nego određivanje vrijednosti adiponektina postane dio rutinske kliničke prakse", zaključila je.

 

Diabetes Care, 2013 
  Novosti - Sve