Datum zadnje izmjene: 18. 01. 2020.


Hormonsko nadomjesno liječenje (HNL) može povećati rizik moždanog udara kod žena i ne treba ga smatrati kao način zaštite od kardiovaskularnih bolesti, zaključak je nedavne metaanalize.

Dokazi iz 19 randomiziranih kontroliranih ispitivanja koja uključuju više od 40,000 žena sugerira da ranije dana uvjerenje da primjena HNL tijekom menopauze može smanjiti učestalost kardiovaskularnih bolesti nije u redu. Analiza je provedena kao ažuriranje za 2013. godinu, od strane istraživačke skupine "Cochrane Heart Group" i uključuju 6 novih studija.

Sveukupno, rezultati kombiniranih studija su pokazali da nema dokaza da HNL pruža zaštitni učinak protiv smrti od bilo kojeg uzroka. Naime, autori su izvijestili da je apsolutno povećanje rizika

 

  • za moždani udar bilo +6 na 1,000 žena (broj potreban za liječenje dodatnih štetnih ishoda (NNTH) = 165; znači duljinu follow-up: 4,21 godina);
  • za venske tromboembolije, +8 na 1,000 žena (NNTH = 118; znači duljinu follow-up: 5,95 godina); i
  • za plućne embolije, +4 na 1,000 (NNTH = 242; znači duljinu follow-up: 3,13 godina).


Ipak, autori ne idu toliko daleko da u potpunosti napuštaju kliničku primjenu HNL-a. Umjesto toga, kada se raspravlja o mogućnosti liječenja, treba uzeti u obzir dob žene, njene simptomei i povijest bolesti.

Osim toga, urednici su pronašli jednu podskupinu žena koje su mogli imati potencijalnu korist uzimanja hormona tijekom menopauze. Utvrđeno je da žene mlađe od 60 godina, koje su započele HNL imaju smanjenu vjerojatnost srčanih bolesti, kao i veći broj smrtnih slučajeva. Ipak, dok su one imali -8 manje slučajeva bolesti srca, s druge strane su imale +5 dodatnih tromboembolija tijekom oko 7 godina, u usporedbi sa skupinom sličnih žena koje nisu započeli HNL.

"Ovaj pregled dodaje još nekoliko komadića u kompliciranoj slagalici dokaza koji se odnose na primjenu HNL-a za liječenje simptoma menopauze," rekao je David Tovey, MD, glavni urednik Cochrane knjižnice, u priopćenju. "Glavni zaključak da autori nisu otkrili nikakvu korist, traži primjenu opreza na rezultate analize podskupina. Međutim, ako je istina, to je očito prednost u sprečavanju srčanih bolesti u mlađih žena i treba ju razmotriti zajedno s drugim mogućim koristima i nastajanju dokaza o štetnosti, uključujući i rizik od raka dojke, raka jajnika, i duboke venske tromboze. "

 

 

Ključne točke:

 

 

  • HNL može povećati rizik moždanog udara kod žena, pa se terapija ne treba uzimati kao kardioprotektivna.
  • Žene mlađe od 60 godina koje koriste HNL imaju manju vjerojatnost da će imati srčane bolesti ili umrijeti od srčanih događaja. Međutim, njihov rizik od tromboembolije je povećan.
  • Kliničari moraju nastaviti pozorno odvagnuti prednosti HNL s mogućim štetnim učincima, uključujući povećani rizik od raka dojke, raka jajnika, i tromboembolije.

 


OB.GYN.netdr. Vesna Harni
  Novosti - Sve