Datum zadnje izmjene: 03. 02. 2020.

Iako će se mnogima tema možda učiniti i dosadnom, uvjereni smo da će najnovija istraživanja američkih znanstvenika upravo objavljena u časopisu JAMA podignuti ponovno raspravu na ovu temu. U ovom istraživanju, naime, utvrđena je kao i kod nekih drugih radova u novije vrijeme, povećana pojavnost raka dojke u pacijentica koje koriste hormonsku nadomjesnu terapiju - HNT dulje od 5 godina.

Studija je inače planirana s ciljem ne samo ispitati postoji li povišeni rizik javljanja raka dojke u ispitanica koje koriste hormonsku nadomjesnu terapiju, nego i utvrditi eventualnu povezanost s određenim histološkim tipovima karcinoma.

U ovu svrhu je praćeno 705 postmenopauzalnih žena u okviru GHC - Group Health Cooperative of Puget Sound, starosti između 50 i 74 godine, kod kojih je u periodu između 1990. - 1995. godine registriran primarni karcinom dojke.

Podatci skupljeni iz ove skupine pacijentica uspoređivani su s podacima 692 slučajno selektirane ispitanice, odgovarajuće starosne dobi iz GHC.

Neovisno o histološkom tipu raka dojke, kao i neovisno o tome da li se radilo samo o estrogenskoj ili kombiniranoj (estrogensko - gestagenskoj) nadomjesnoj terapiji incidencija raka dojke porasla je s 60% na 85% u ispitanica koje su koristile HNT dulje od 5 godina. Dulje korištenje HNT, kao i uporaba kombinirane terapije povezano je s rizikom javljanja prije svega lobularnog karcinoma dojke.

Osim povezanosti s nastankom lobularnog karcinoma, kod duljeg korištenja hormonske nadomjesne terapije, registrira se i porast javljanja nelobularnih oblikai raka dojke za 50%.

Citirani rad, osobito u vrijeme globalnog porasta učestalosti raka dojke, svakako zaslužuje pažnju: kako liječnika, tako i pacijentica.

 

JAMA 2002 Feb; 287: 734-741


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve