Datum zadnje izmjene: 26. 01. 2020.

Najnoviji rezultati ukazuju da se pri uporabi kombinirane estrogensko-progesteronske hormonske nadomjesne terapije već nakon tri godine, povisuje rizik nastanka lobularnog oblika raka dojke.

"Ranija istraživanja su ukazivala na porast učestalosti raka dojke samo kod onih žena koje hormonsko nadomjesno liječenje koriste tijekom najmanje pet godina, ali nije praćena učestalost lobularne forme raka dojke pri kraćoj uporabi hormonske nadomjesne terapije", navode američki znanstvenici.

Američki istraživači iz "Fred Hutchinson Cancer Research Center", Seattle, navode da je najčešći oblik raka dojke u SAD i nadalje invazivni duktalni karcinom (oko 70% svih slučajeva), dok učestalost invazivnog lobularnog i miješanog duktalno-lobularnog karcinoma iznosi oko 16% svih slučajeva.

Kako je objavljeno u siječanjskom broju znanstvenog časopisa "Cancer Epidemiology, Biomarkers, and Prevention", istraživači su proveli populacijsko istraživanje ("case-control") koje je obuhvaćalo 324 bolesnice s lobularnim karcinom, 524 bolesnice s duktalnim i 196 bolesnice s duktalno-lobularnim karcinomom dojke koji su dijagnosticirani u razdoblju između 2000. - 2004. godine. Kontrolna skupina je brojala 469 ispitanice slučajno odabrane iz opće populacije.

Aktualna uporaba kombiniranog hormonskog nadomjesnog terapije bila je odgovorna za 2.7 puta veću učestalost lobularnog i 3.3 puta veću učestalost duktalno-lobularnog karcinoma dojke. Da bi se ovaj povišeni rizik mogao ustanoviti bila je potrebna uporaba hormonskog nadomjesnog liječenja od najmanje tri godine. Daljnja analiza je pokazala da je u skupini duktalno-lobularnih karcinoma, kombinirano hormonsko nadomjesno liječenje bilo odgovorno za porast učestalosti samo onih karcinoma u kojima je dominirala lobularna histologija.

Aktualna uporaba kombiniranog hormonskog nadomjesnog liječenja bila je povezana i s 1.4 puta većim rizikom pojavnosti duktalnog kracinoma dojke, što nije bilo statistički značajno.

"Sveukupno, smatramo da ovi rezultati neće promijeniti aktualne smjernice za propisivanje HNL-a koje bi se trebalo koristiti i dalje tijekom najkraćeg potrebnog razdoblja i u najnižoj potrebnoj dozi", navode autori.

 

Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2008;17:43-50.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve