Datum zadnje izmjene: 27. 01. 2020.

Prisutnost humanog papiloma virusa (HPV) u obrisku vrata maternice nakon liječenja teškog stupnja cervikalne intraepitelne neoplazije (CIN) dovodi do porasta rizika povrata cervikalne displazije, objavljeno je u znanstvenom časopisu British Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Za naglasiti je prije svega negativna prediktivna vrijednost HPV testiranja", navode znanstvenici iz Catholic University Leuven, Belgija. "Mlade žena s negativnim HPV testom tri do šest mjeseci nakon učinjene konizacije, mogu biti svrstane u skupinu s niskim rizikom za povrat cervikalne displazije."

Belgijski znanstvenici su ispitivali značaj testiranja na HPV u otkrivanju ostatne bolesti ili povrata cervikalne displazije praćenjem 72 pacijentice nakon konizacije kod promjena tipa CIN3.

Nalaz pozitivnog ruba na patohistološkom preparatu nije predstavljao dobar pokazatelj ponovnog povrata bolesti, navode autori, za razliku od nalaza prisustva abnormalnih stanica u PAPA testu tijekom perioda praćenja koji je bolje predskazivao povrat cervikalne displazije.

Pozitivan HPV DNA test u obrisku vrata maternice tri do šest mjeseci nakon konizacije najbolji je pokazatalj povrata cervikalne displazije, navode istraživači. Ovaj nalaz je bio povezan s 43.2 puta većim rizikom povrata bolesti.

Kod svih šest ispitanica kod kojih je došlo do povrata bolesti HPV DNA test iz obriska vrata maternice je bio pozitivan, ukazuju rezultati, dok se povrat cervikalne displazije nije registrirao niti kod jedne ispitanice kod koje je HPV test bio negativan.

Nalaz koji je uključivao kombinaciju abnormalnog PAPA testa i pozitivnog HPV DNA testa bio je povezan s 50% većim rizikom povrata cervikalne displazije, upućuju rezultati.

"Kada je HPV test iz obriska vrata maternice negativan tri do šest mjeseci nakon konizacije, praćenje može biti puno opuštenije, a ako je citološki nalaz 12 mjeseci nakon konizacije normalan, može se prijeći na uobičajene ginekološke kontrole", zaključuju autori. "Pacijentice kod kojih je HPV DNA test pozitivan nakon konizacije zahtijevaju intenzivni nadzor jer je rizik za ostatnu bolest ili povrat cervikalne displazije povišen. Ovo može biti vrlo značajno za žene starije životne dobi."

"Povrat cervikalne displazije nakon konizacije otvara mnoga pitanja glede cijepljenja i ciljne populacije", navode belgijski istraživači. "U planu je multicentrično ispitivanje gdje će se HPV tipizacija provoditi prije i nakon liječenja CIN-a."

 

BJOG 2006;113:1302-1307.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve