Datum zadnje izmjene: 02. 02. 2020.

Većina promjena epitela vrata maternice izazvanih HPV infekcijom zacjeljuje sasvim spontano. Kada je u pitanju CIN1 (cervikalna intraepitelna neoplazija lakog stupnja), ovaj postotak iznosi i 80%.

Kod malog broja slučajeva HPV infekcije, nažalost cervikalna displazija traje ili čak napreduje do invazivnog raka vrata maternice.
Istraživači iz Bronxa, New York (Albert Einstein College of Medicine) istraživali su imunološki odgovor pacijentica s HPV infekcijom.
Istraživana je reaktivnost staničnog odjeljka imunološkog sustava - cell-mediated immune (CMI) responses na antigene humanog papiloma virusa, i to na antigene E6 i E7 virusa HPV 16 koji se inače najčešće nalaze kod pacijentica s invazivnim rakom vrata maternice.

Reakcija CMI je ispitivana tijekom godinu dana svakih 3 mjeseca, a usporedno su rađeni PAPA test, HPV tipizacija, kolposkopija i biopsija (uzimanje isječka s vrata maternice i histološka dijagnoza).

U studiji je sudjelovalo 136 pacijentica s cervikalnom displazijom (CIN1 i CIN2) koje su bile potvrđene histološkim nalazom.
Snažni limfoproliferativni CMI odgovor na antigen E7 (37-54) virusa statistički je značajno povezan s regresijom nalaza i potpunim izlječenjem pacijentice tijekom 12 mjeseci.

Ovaj zaštitini učinak CMI nije bio HPV tip-specifičan.

Razvitak CMI odgovora na različite druge viralne peptide bio je također povezan s povlačenjem promjena epitela vrata maternice.
Kako E7 peptid 37-54 sadrži jedan ili više T-staničnih epitopa, za očekivati je kako će identifikacija i mapiranje protektivnih epitopa virusnih antigena HPV E6 i E7 voditi razvitku imunoloških testova koji će moći identificirati rizik cervikalne displazije, kao i razvitak imunoterapijskog protokola u liječenju premalignih i malignih promjena povezanih s HPV infekcijom.


Cancer Epitemiology Biomarkers & Prevention 2002; Vol 11: 483-488

 

dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve