Datum zadnje izmjene: 19. 01. 2020.


Nove smjernice za humani papiloma virus (HPV), nedavno usvojene od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) pomažu liječnicima da biopsijom dobiju više ponovljivih i dosljednih dijagnoza skvamozne lezije, naučili su delegati na sastanku udruženja američkih patologa (CAP) 2014.

Preporuke će pomoći liječnicima da točnije procijene rizik pacijenta za preknceroze, rekla je koordinatorica članova Odbora i voditeljica Teresa Darragh, MD, sa Sveučilišta Kalifornija u San Franciscu. To bi trebalo dovesti do učinkovitijeg planiranja liječenja pacijenta i poboljšanja ishoda liječenja, rekla je.

Smjernice, rezultat zajedničkih napora Američkog udruženja patologa i Američkog društvo za kolposkopiju i cervikalnu patologiju, dio su standardizacije (pred) projekta Terminologije HPV-asociranih lezija donjeg anogenitalnog trakta.

Članovi odbora priznaju neizbježnost dijagnostičkih varijacija, i pokušavaju minimizirati probleme ograničavanjem broja patohistoloških klasifikacijskih razina. Preporučeno je također pametno korištenje biomarkera.

Pristup, nedavno potvrđen u plavoj knjizi SZO klasifikaciji tumora ženskog spolnog organa, dobiva potvrdu na međunarodnoj razini i prevodi terminologiju koja bi trebala poboljšati komunikaciju između patologa i njihovih kliničkih kolega.

Različite specijalnosti koriste nespojive dijagnostičke nazive kada se raspravlja o HPV-povezanim pločastim lezijama donjeg anogenitalnog trakta. Neki od termina su zastarjeli i nisu odraz novih spoznaja o biologiji i patogenezi HPV.

Prema Odboru, započelo se pretpostavkom da je poznata jedinstvena epitelna biologija koja je temelj HPV-povezanih pločastih novotvorina u muškaraca i žena. Nakon priznanja da je svaki uzorak pacijenta samo jedan prikaz istinske biologije u pacijenta, dizajniran je sustav za opisivanje sadašnjeg i budućeg rizika od raka.

Pojmovi poput karcinoma in situ i displazije (blage, umjerene i teške) sada su zastarjele.

Odbor je također dao preporuke za optimalno korištenje raspoloživih biomarkera. Nakon pregleda istraživanja svih komercijalnih mogućnosti, tim preporuča korištenje samo p16.

 

 

HPV Guideline Improves Diagnosis. Medscape 2014.dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve