Datum zadnje izmjene: 25. 01. 2020.

Praćenje pacijentica nakon liječenja promjena iz skupine intraepitelne cervikalne neoplazije – CIN, poboljšava se uvođenjem testa za humani papiloma virus (HPV), objavili su nizozemski istraživači u znanstvenom časopisu International Journal of Cancer .

Autori navode da uvođenje HPV testiranja ne samo da poboljšava klinički ishod poboljšanjem procjene za povrat bolesti, već i smanjuje ukupne troškove povezane s bolesti u skupini nisko-rizičnih pacijentica.

Istraživači iz Erasmus University Medical Center u Rotterdamu pratili su 210 pacijentica liječenih zbog CIN-a visokog stupnja, kako bi procijenili dovodi li HPV tipizacija do bolje selekcije pacijentica s rizikom za ostatni CIN ili povrat bolesti.

Kontrolni testovi učinjeni su 6,12 i 24 mjeseca nakon liječenja, a obuhvaćali su samo PAPA test ili kombinaciju PAPA testa i HPV testiranja.

Praćenje pacijentica nakon liječenja CIN-a samo putem procjene PAPA testa pokazalo je specifičnost za otkrivanje ostatnog/povratnog CIN-a od 80% u usporedbi s 91% ukoliko se kombiniraju citologija (PAPA test) i HPV testiranje. Osjetljivost testiranja je iznosila 86% za skupinu ispitanica kod kojih je učinjen samo PAPA test i 100% za skupinu pacijentica kod kojih je PAPA kombiniran s HPV testom.

Autori nalaze da su ukupni zdravstveni troškovi manji pri "dualnom" pristupu kod pacijentica s niskim rizikom za povrat bolesti, jer se kod ovih pacijentica može preskočiti godišnji pregled.

"Postupak praćenja nakon liječenja CIN-a visokog stupnja može se poboljšati kombinacijom PAPA i HPV testa", zaključak je znanstvenika.

"Naša preporuka je kombinacija PAPA i HPV testa za 6,12 i 24 mjeseca po provedenom liječenju. Ispitanice s niskim rizikom mogle bi preskočiti pregled za 12 mjeseci, čiji je rezultat smanjenje troškova liječenja."

 

Int J Cancer 2009;124:889-895.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve