Datum zadnje izmjene: 25. 01. 2020.

Trombofilija je povezana ne samo s inicijalnim zbivanjima u nastanku preeklampsije, već i s rizikom ponavljanja ove bolesti, rezultat je istraživanja objavljenog u znanstvenom časopisu American Journal of Obstetrics & Gynecology.

"Istraživanja prije nekoliko godina pokazala su ulogu prirođene ili stečene trombofilije u patogenezi preeklampsije", navode talijanski znanstvenici s University of Modena and Reggio Emilia. "Nasuprot tomu, malo je poznato o čimbenicima povezanim s ponavljanjem preeklampsije u žena s prirođenom trombofilijom."

Aktualno istraživanje obuhvatilo je 182 jednoplodne trudnoće, kod pacijentica čija je prethodna trudnoća bila komplicirana pojavom preeklampsije. Kod svih ispitanica učinjene su kompletne pretrage na trombofiliju.

Deset trudnica izgubljeno je tijekom razdoblja praćenja, tako da su analizirani podaci od 172 trudnice. Sveukupno je kod 60 pacijentica (34.9%) dijagnosticirana trombofilija, dok kod 112 ispitanica (65.1%) nisu ustanovljena prirođena trombofilija i ove ispitanice su činile kontrolnu skupinu.

U skupini ispitanica s trombofilijom uočen je 2,5 puta veći broj slučajeva preeklampsije u slijedećoj trudnoći (46.7% vs 25.9%).

Teški oblik preeklampsije u prethodnoj trudnoći registriran je kod 90 ispitanica. U ovoj skupini trudnica rizik ponovne pojave preeklampsije bio je 7.35 puta veći kod ispitanica s trombofilijom u odnosu na kontrolnu skupinu (44.4% vs 9.3%).

"Kod 52 pacijentice je provedena tromboprofilaksa: niskodozirana acetilsalicilna kiselina ordinirana je kod 33 trudnice, nisko-molekularni heparin kod 15 trudnica, a oboje kod 4 trudnice, pri čemu je tromboprofilaksa najkasnije započela krajem prvog tromjesečja trudnoće", navode autori.

"Učestalost ponovne pojavnosti preeklampsije kod pacijentica s trombofilijom kod kojih je pokušana ovakva farmakološka intervencija iznosila je 40% (11/29 trudnica) i nije se statistički znakovito razlikovala u odnosu na trudnice s trombofilijom koje nisu primale tromboprofilaksu (17/31 trudnice, 55%)."

Znanstvenici navode da bi "ovakvi podaci mogli biti korisni kliničarima koji sudjeluju u prekoncepcijskoj obradi i praćenju trudnoća."
 

Am J Obstet Gynecol 2009;200:46-48.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve