Datum zadnje izmjene: 23. 01. 2020.


Novi DNA testovi koji otkrivaju virus humanog papiloma odgovoran za većinu slučajeva raka vrata maternice, imaju smisla za sve žene starije od 30 godina, jer mogu spriječiti više slučajeva raka vrata maternice, nego PAPA test sam, navode nizozemski istraživači.

Rezultati petogodišnjeg istraživanja koje je uključilo 45.000 žena, dalo je do sada najveći dokaz u prilog testiranju na virus humanog papiloma (HPV), izvijestili su 15.12.2011. u Lancet Oncology, dr. Chris Meyer i kolege sa Sveučilišnog medicinskog centra u Amsterdamu.

Posljednjih godina, testiranje na HPV visokog rizika razvile su kompanije poput Roche i Qiagen.

Poznato je da su novi testovi dobri u detekciji HPV-a, ali nizozemska studija je prva koja je pokazala da je u razmaku od pet godina bolje učiniti PAPA test s HPV testom, nego samo PAPA test.

Istraživači su u studiju uključili žene 29-56 godina starosti i pokazali da korištenje HPV testova omogućava raniju dijagnozu prekanceroznih lezija, a time i povećanu skrb u zaštiti od raka.

Dr. Hormuzd Katki i dr. Nicolas Wentzensen sa Nacionalnog instituta za rak SAD-a, kažu da ovi rezultati potvrđuju ranija saznanja i osiguravaju moćne dokaze o dobrobiti koju ima testiranje na HPV uključeno u programe probira raka vrata maternice.

Radna grupa SAD-a za prevenciju (USPSTF) potiče žene koje su bile spolno aktivne i imaju cerviks, da učine papa test najmanje svake tri godine, ali se i protivi probiru raka cerviksa u žena starijih od 65 godina ako im je prethodni PAPA test bio normalan.

 

 

Lancet Oncology :: London, Reuters Health Information, 15.12.2011.


Đurđa Žigmundovac Klaić, dr.med:: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve