Datum zadnje izmjene: 26. 01. 2020.

HPV testiranje pokazuje u aktualnom istraživanju veću osjetljivost u otkrivanju cervikalne intraepitelne displazije umjerenog i teškog stupnja u odnosu na PAPA test, navode kanadski istraživači u znanstvenom časopisu New England Journal of Medicine.

Onkogeni tipovi humanog papiloma virusa (HPV) uzrokuju praktički sve slučajeve karcinoma cerviksa, a HPV testiranje predstavlja postupak koji se može učiniti gotovo u svakoj ginekološkoj ordinaciji. Treba li HPV test zamijeniti konvencionalni PAPA test - citološki nalaz u probiru karcinoma vrata maternice?

Tražeći odgovor na ovo pitanje, kanadski znanstvenici su kod 10.154 žena (starosne dobi 30-69 godina) proveli obje pretrage - PAPA ili HPV test, slučajnim odabirom, u okviru redovitih ginekoloških kontrola. Kod pacijentica s abnormalnim nalazom bilo kojeg testa učinjeni su kolposkopija i biopsija radi verifikacija tkivnih promjena i potvrde rezultata probira.

Osjetljivost HPV testa u otkrivanju cervikalne intraepitelne neoplazije (CIN) umjerenog i teškog stupnja (CIN2 i CIN3) iznosila je 94.6%, u usporedbi s osjetljivošću PAPA testa od 55.4%. Specifičnost testa bila je nešto niža u slučaju HPV testiranja i iznosila je 94.1% u odnosu na specifičnost PAPA testa koja iznosila je 96.8%. Rezultati se nisu razlikovali u odnosu na slijed uzimanja testova.

Aktualno istraživanje daljnji je pokušaj u donošenju odluke kako bi najbolje trebao izgledati postupak probira za karcinom vrata maternice u trenutku kada je moguće obaviti i HPV test.

U usporedbi s PAPA testom, HPV test otkriva više slučajeva CIN-ova teškog stupnja, ali i dovodi do veće učestalosti lažno pozitivnih nalaza. Istodobna uporaba oba testa bi poboljšala osjetljivost probira do maksimalnih vrijednosti, ali bi istodobno došlo i do porasta broja lažno pozitivnih slučajeva kod kojih bi trebalo raditi kolposkopiju.

U ovom trenutku nije moguće preporučiti koji pristup je najbolji, potrebno je nadalje nadzirati rezultate randomiziranih pokusa i slijediti preporuke vodećih organizacija u ovom području koje se rapidno mijenja.


N Engl J Med 2007; 357:1579.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve