Datum zadnje izmjene: 26. 01. 2020.

Razina ukupnog inhibina u serumu - uključujući biokemijske prethodnice, podjedinice i konačne molekule inhibina - predstavlja potencijalno osjetljivi i specifični biološki biljeg za epitelne forme raka jajnika u postmenopauzalnih žena, objavili su istraživači iz Italije.

Razvitkom tehničkih mogućnosti ("rapid assay") koje mjere razinu ukupnog inhibina, točnost probira asimptomatskih slučajeva raka jajnika postaje stvarnost.

Inhibin predstavlja heterodimerički glikoprotein kojeg stvaraju jajnici, a koji smanjuje produkciju FSH - folikulostimulirajućeg hormona iz hipofize. Nakon menopauze, razina inhibina opada do nemjerljivih količina, ali u prisutnosti epitelnih formi raka jajnika ponovno raste.

Talijanski znanstvenici naglašavaju u istraživanju objavljenom u znanstvenom časopisu Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, kako uporaba inhibina kao biljega za rak jajnika ne predstavlja novi koncept. Ipak, njegova klinička uporaba bila je nejasna nedostatkom praktičkog značenja mjerenja razine ukupnog inhibina.

Razvitak novih testova ("double-antibody enzyme-linked immunosorbent assay") omogućuje brzo i točno mjerenje razine ukupnog inhibina u serumu, navode znanstvenici.

U istraživanju primjenjivosti ovog testa za otrkivanje raka jajnika, talijanski znanstvenici sa Sveučilišta u Sieni, uzorkovali su krv 89 postmenopauzalnih pacijentica s epitelnim rakom jajnika u stadiju II i III, 25 pacijentica s dobroćudnim tumorima jajnika, po 10 pacijentica s rakom dojke, debelog crijeva i želuca, kao i 95 zdravih kontrolnih ispitanica.

U uzorcima uzetim od ispitanica s rakom jajnika, prosječna razina ukupnog inhibina (median) iznosila je 189 pg/mL, za razliku od prosječne vrijednosti od 10 pg/mL u ostalim uzorcima (p < 0.0001). Razina inhibina statistički je značajno opadala nakon kirurškog zahvata, te ponovno rasla u slučaju povrata bolesti, navodi se u istraživanju.

"Epitelni rak jajnika stvara molekule inhibina otkrivene novim ELISA testom u tako visokom postotku, da bi ovaj test trebalo iskušati u postoperativnom praćenju", navodi talijanski znanstveni tim.

Znanstvenici su usporedno određivali razinu tumorskog biljega CA-125 u krvnim uzorcima. Kombinacija ova dva biljega - CA 125 i ukupni inhibin, omogućavala je osjetljivost testa od 99% uz visoku specifičnost od 95%.

"Kombinacija mjerenja ukupnog inhibina ELISA testom i određivanje razine CA-125, pokazala je optimalnu osjetljivost i specifičnost, dok se ujedno radi o isplativim i praktičnim metodama, što bi moglo opravdati primjenu ovih biljega u probiru raka jajnika kod asimptomatskih pacijentica", zaključak je znanstvenika.

 

J Clin Endocrinol Metab 2007;92:2526-2531.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve