Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Intersticijski cistitis/bolan mjehur i preosjetljivost mokraćnog mjehura se ponekad mogu teško razlikovati jer su neki simptomi isti i preklapaju se, što stvara probleme kod dijagnoze i načina liječenja.

Dr Yuh-Chen Kuo, Zavod za urologiju, Taipei City Hospital, Taiwan i dr Hann-Chorng Kuo iz Zavoda za urologiju, Buddhist Tzu Chi General Hospital, Taiwan, istraživali su moguće čimbenike koji bi se mogli koristiti pri dijagnosticiranju intersticijskog cistitsa. Izdvojili su žene s pojačanom osjetljivošću mokraćnog mjehura koristeći rezultate video-urodinamske pretrage kod žena sa simptomima donjeg urinarnog trakta.

Kod ovih ispitanica učinjen je test s kalijevim kloridom, za vrijeme kojeg su pacijentice ocjenjivale jačinu boli ili urgenciju tijekom instilacije otopine kalijevog klorida. Za mjerenje boli korištena je vizualna analogna skala od 10 stupnjeva, dok se za urgenciju koristila jačina osjećaja urgencije.

U usporedbi s kontrolnom skupinom, Kuo i Kuo su našli da pacijentice s preosjetljivošću mjehura i pacijentice s intersticijskim cistitisom imaju značajno manji cistometrijski kapacitet mokraćnog mjehura. Isto tako, frekvencija i simptomi boli mokraćnog mjehura bili su učestaliji kod pacijentica s intersticijskim cistitisom nego kod pacijentica s preosjetljivim mjehurom ili kod kontrolne skupine.

Kuo i Kuo su dalje zaključili da simptomi i bol imaju 45,3% prediktivnu vrijednost za intersticijski cistitis. Pozitivna prediktivna vrijednost u postavljanju dijagnoze intersticijskog cistitisa raste na 65% kada se u kriterije doda cistometrijski kapacitet mjehura manji od 350 ml.

Istraživači su mogli identificirati 100% pacijentica s intersticijskim cistitisom kada su uključili simptome i bol, cistometrijski kapacitet od 350 ml i pozitivan KCl test s vizualnom analognom skalom boli kod rezultata od najmanje 2. Sve žene koje su imale rizične faktore pokazale su kliničke znakove za intersticijski cistitis kada su podvrgnute cistoskopskoj hidrodistenziji.

Nacionalni institut za dijabetes, probavne i bubrežne smetnje preporučuje da se dijagnoza mora temeljiti na postojanju pozitivnih prediktivnih faktora i karakterističnim nalazima cistoskopije. Nedavne studije preporučuju da su simptomi dovoljni za dijagnozu. Ova studija priključuje se tim studijama, s naglaskom da pacijenti koji imaju učestalo mokrenje, urgenciju ili simptome boli koji su otporni na preporučene lijekove, moraju biti liječeni kao intersticijski cistitis bez potrebe za cistoskopskom hidrodistenzijskom dijagnostikom.

 

 

http://hcp.obgyn.net/display/article/1760982/2042884 1

Kuo YC, Kuo HC. Potential factors that can be used to differentiate between interstitial cystitis/painful bladder syndrome and bladder oversensitivity in women. Int J Clin Pract. 2012;66(2):146-51


 
  Novosti - Sve