Datum zadnje izmjene: 09. 05. 2022.


Žene koje su koristile intrauterini uložak (IUD) imale su gotovo upola manji rizik za nastanak raka vrata maternice u usporedbi sa ženama koje za kontracepciju nisu nikada koristile IUD.

"Epidemiološke studije dosljedno su pokazivale da korištenje intrauterinih uložaka smanjuje rizik karcinoma endometrija, ali utjecaj IUD-a na rizik karcinoma cerviksa nije bio poznat", navode istraživači predvođeni Xavierom Castellsagueom s Instituta Catala d'Oncologia u Kataloniji, Španjolska.

Objavljeni su zajednički rezultati dvije velike studije koje su činila 10 'case-control' istraživanja iz osam zemalja, te 16 studija prevalencije HPV-a iz 16 zemalja. Cilj analize bio je istražiti rizik nastanka karcinoma cerviksa i HPV infekcije uz korištenje intrauterinog uloška.

Prethodna istraživanja davala su "nedosljedne rezultate" za karcinom cerviksa, ali nijedno nije uzimalo u obzir HPV status niti prethodno učinjene PAPA testove, objavili su istraživači u članku objavljenom u rujanskom broju znanstvenog časopisa 'Lancet Oncology'. Od uvođenja u kliničku primjenu oko 1930-te godine, sumnjalo se da je intrauterini uložak uzrok raka cerviksa, dodali su autori.

Epidemiološka studija s gotovo 20. 000 žena pokazala je da su žene korisnice IUD-a imale 45% manji rizik cervikalnog raka u usporedbi s onima koje ga nisu nikada koristile. Zaštitni učinak je zabilježen za oba glavna histološka tipa cervikalnog raka: karcinom pločastog epitela (OR 0.56; P manji od 0.001) i adenokarcinom ili adenoskvamozni karcinom (OR 0.46; P=0.35). Međutim, dopunska zaštita nije nađena među HPV pozitivnim ženama (OR 0.68, P=0.11). Dakle, korištenje IUD-a ne štiti ženu od infekcije HPV-om, ali štiti od razvoja raka vrata maternice.

"Naša studija ukazuje da korištenje IUD-a ne mijenja mogućnost infekcije HPV-om, ali može utjecati na progresiju u cervikalni rak", navode autori. Rezultati su "iznenađujući" i trebali bi osigurati "vraćanje povjerenja u sigurnost IUD-a", istaknuo je Karl Ulrich Petry, liječnik s Klinike u Wolfsburgu/BRD, u uvodniku članka.

Istraživanje "osigurava dokaze visoke pouzdanosti koji se suprotstavljaju raširenoj pretpostavci da korištenje IUD-a povećava rizik cervikalnog raka". Način na koji IUD štiti od raka cerviksa nije poznat, ali se autori ponudili nekoliko objašnjenja.

"Jedan od mehanizama kojima IUD može ostvariti zaštitni utjecaj je poticanje reaktivne, kronične, sterilne upale u endometriju, endocervikalnom kanalu i cerviksu, a koja može promjenama imunog statusa mukoze, mijenjati tijek HPV infekcije", navodi autorski tim.
Drugo moguće objašnjenje sadržano je u zanimljivom otkriću studije. Istraživači su našli da nije bilo razlike u zaštitnom efektu spram godina korištenja IUD-a.Kratkoročno korištenje IUD-a, kao i uporaba od devet godina, imala je jednaku protektivnu vrijednost.

"Pretpostavljamo da lokalna trauma cerviksa povezana s postavljanjem i odstranjivanjem IUD-a potiče nastanak malih žarišta kronične upale i dugotrajnog imunog odgovora slično onome kod pacijentica kojima je nakon kolposkopije učinjena punch-biopsija", navodi autorski tim.

Na teoriju koja objedinjuje koncept lokalne traume i posljedičnog imunog odgovora upućuje i urednik, dr Petry. "Predmnijevam da je tkivna trauma povezana s postavljanjem IUD-a potaknula stanični imuni odgovor koji može ukloniti trajnu HPV infekciju i preinvazivne promjene", napisao je. Rezultati studije su promijenile neke ključne elemente "modela prirodnog tijeka razvoja raka cerviksa", dodao je dr. Petry.

Ako prospektivne studije potvrde zaštitnu ulogu cervikalne traume koja nastaje postavljanjem IUD-a, tada će medicinski svijet "morati prihvatiti" da "većina istraživanja prirodnog tijeka cervikalne lezije zapravo opisuje artificijalni tijek, mijenjan biopsijama, insercijom IUD-a i drugim postupcima, pri čemu su implikacije goleme", istaknuo je.

"Vrlo je vjerojatno da podcjenjujemo pravi rizik progresije HPV infekcije i s njim povezanih lezija, na osnovi istraživanja koja su se oslanjala na dijagnozu potvrđenu biopsijom. Sve ovo znači da "današnja općenita informacija pacijentima da manje od 1% HPV infekcija progredira u rak, ne odražava njezinu pravu prirodu koja postoji mimo kliničkih intervencija kao što su biopsije", rekao je dr. Petry.

"Postavljanje, kontrola i odstranjivanje IUD-a često uključuju nekoliko dolazaka ginekologu, što ženama osigurava mnoge prilike da se izravno testiraju na cervikalni rak, pregledom ili ponavljanjem citologije." To je važno jer "manji rizik cervikalnog raka u korisnica IUD-a ne mora biti posljedica bioloških učinaka IUD-a, nego veće mogućnosti češćeg citološkog probira ili dijagnoze kod tih žena u usporedbi s nekorisnicama IUD-a", naglasili su autori.

"Istražili smo povezanost podataka o broju prethodnih papa testova koje su žene imale 12 mjeseci prije dijagnoze ili uključivanja u studiju." Autori nisu našli da je veći broj posjeta rezultirao znatno drugačijom vjerojatnošću nastanka raka cerviksa. "Anamneza prethodnih papa testova nije značajno utjecala na nađenu obrnutu vezu korištenja IUD-a i rizika raka cerviksa", zaključili su.

"Nadalje, sama ispitivana skupina bila je argument protiv potencijalnih pogrešaka u citološkom probiru. Većina populacije uključene u ispitivanje bile su žene iz zemalja u razvoju, gdje je probir oportunistički i ima malo utjecaja na prevenciju cervikalnog raka, te nije vjerojatno da bi pogreške u probiru objasnile uočenu obrnutu povezanost."

 

Lancet Oncology, 13.9.2011.

  Novosti - Sve