Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Kod sumnje na intrauterini zastoj rasta u terminu bilo da se pristupa indukciji porođaja ili se poduzima nadzor i čeka spontani početak poroda, stupanj neonatalnog morbiditeta sličan je i blag, prema objavljenoj nizozemskoj studiji.

S obje strategije, međutim, prijem u jedinicu neonatalne intenzivne skrbi bio je rjeđi nakon 38 tjedana gestacijske dobi nego s 36 ili 37 tjedana. "Dakle, ukoliko se razmatra indukcija da bi se preduhitrilo mrtvorođenje, razumno je pričekati do 38 tjedana uz osiguranje stalnog nadzora", savjetuju istraživači.

U prospektivnoj studiji, dr Kim E. Boers s kolegama iz Bronovo Hospital u Haagu, istražila je hoće li indukcija porođaja kod trudnoća sa sumnjom u zastoj rasta nakon 36 tjedana gestacije smanjiti neonatalni morbiditet i mortalitet u usporedbi s ekspektativnim pristupom i nadzorom majke i djeteta.

Sveukupno, ishodi su bili slični u oba slučaja, ali više je novorođenčadi iz grupe u kojoj je induciran porođaj bilo zaprimljeno u jedinicu pojačane skrbi , dok je novorođenčad iz grupe u kojoj se očekivao spontani početak poroda uz nadzor majke i djeteta, češće imala teški zastoj rasta.

Izvješće objavljeno on-line 16.1.2012. u American Journal of Obstetrics and Gynecology predstavilo je detaljnu analizu podataka o utjecaju ovih dvaju pristupa na neonatalni morbiditet.

Morbiditet je kvantificiran korištenjem Morbidity Assessment Index for Newborns (MAIN) score, čiji su faktori Apgarov indeks, pH iz krvi pupkovine i potreba za intubacijom. Ukupni zbroj ispod 150 značio je minimalni morbiditet, 151-500 predstavljao je blagi morbiditet, 501-800 srednji , a veći od 800 upućivao je na teški morbiditet.

Raspodjela MAIN bodovnih skupina nije se značajnije razlikovala između 308 djece iz skupine s indukcijom i 315 djece u skupini u kojoj se postupalo ekspektativno uz nadzor. Minimalni morbiditet bio je 84.1% u induciranoj skupini u odnosu na 81.9 % u ekspektativnoj skupini, blagi morbiditet u 15.3% u odnosu na 16.2% i teški 0% u odnosu na 0.3%.

U ekspektativnoj grupi bilo je međutim, manje primitaka u intenzivnu skrb nego u skupini s indukcijom, u kojoj je porod bio prosječno 10 dana ranije. Dajući usporedne rezultate morbiditeta u obje grupe, autori su zaključili da je to vjerojatno utjecaj stava o primitku u neonatalnu jedinicu temeljem gestacijske dobi, nego što je pokazatelj ozbiljnog morbiditeta.

"To znači da oni koji inače vjeruju da bi indukcija mogla preduhitriti mrtvorođenje u toj grupi, mogu biti sigurni da takva politika neće povećati kratkoročni neonatalni morbiditet", zaključili su, preporučujući odgađanje indukcije do 38 tjedana ali uz strogi nadzor "što može spriječiti komplikacije kasnog prematuriteta".

 

 

Am J Obstet Gynecol 2012; New York, Reuters Health

  Novosti - Sve