Datum zadnje izmjene: 31. 01. 2020.

Prisutnost iregularnih mjesečnica predstavlja neovisni prognostički faktor u procjeni rizika nastanka gestacijskog dijabetesa - posebnog oblika šećerne bolesti koja se javlja prvi puta u trudnoći.

Američki znanstvenici iz University of Texas Medical Branch, Galveston, analizirali su demografske karakteristike, indeks tjelesne mase (BMI) i medicinsku dokumentaciju 85 trudnica s gestacijskim dijabetesom i uspoređivali rezultate s podacima iz 85 trudnoća koje su uredno protjecale.

Demografske i porođajničke karakteristike ("tijek trudnoće i porođaja") nisu se bitno razlikovale između dvije skupine trudnica. Međutim, prosječan BMI je značajno viši u skupini trudnica s gestacijskim dijabetesom u odnosu na trudnice čija je trudnoća protjecala bez komplikacija.

Najveće zanimanje pobudio je daleko učestaliji - gotovo četiri puta češći, nalaz iregularnih mjesečnica kod trudnica s gestacijskim dijabetesom.

U skupini trudnica s gestacijskim dijabetesom nalaz iregularnih mjesečnica je registriran naime, kod čak 24% trudnica, dok su u kontrolnoj skupini problem s neredovitim mjesečnicama imale tek 7% trudnica.

Druga zanimljivost se odnosila na mjerenje razine majčine glukoze u okviru probirnih testova. U ovim testovima nije nađena značajna razlika u prosječnoj razini majčine glukoze kod trudnica s gestacijskim dijabetesom i kontrolne skupine zdravih trudnica.

Znanstvenici povezuju učestaliji nalaz iregularnih mjesečnica u najvećem broju slučajeva sa sindromom policističnih jajnika, u čijoj etiologiji značajnu ulogu igra hiperinzulinemija - povišena razina inzulina, što je inače u određenoj mjeri i prirodna posljedica djelovanja hormona trudnoće.

Na ovaj način, jednostavno pitanje o iregularnosti ciklusa i uključivanje ovih pacijentica u probir na šećernu bolest tijekom trudnoće neovisno o drugim rizičnim faktorima bi moglo povisiti osjetljivost postupka probira i učinkovitog otkrivanja gestacijskog dijabetesa.
 

Am J Obstet Gynecol 2003; 188: 1189-1191


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve