Datum zadnje izmjene: 31. 01. 2020.

Rizik istodobnog nalaza raka jajnika endometrioidnog tipa i raka endometrija (endometrij - sluznica maternica) toliko je visok da bi uvijek trebalo ne samo misliti na ovu činjenicu, nego i pažljivo isključiti ovu dijagnozu.

Znanstvenici iz Karolinska Institute, Heddinge istraživali su povezanost ova dva karcinoma kod 19.128 pacijentica s invazivnim rakom endometrija i 19.440 pacijentica s rakom jajnika.

Istraživanje pokazuje kako se nakon dijagnoze karcinoma endometrija, povećana učestalost drugog karcinoma registrira na čak 11 mjesta. Od toga je najčešći istodobni rak jajnika kao i rak tankog crijeva.

Standardizirana incidencija - broj slučajeva raka jajnika /100.000 žena s karcinomom endometrija iznosila je za istodobni rak jajnika 56. Kako se incidencija raka jajnika u neselektiranoj populaciji kreće između 15 - 20, radi se o trostruko povećanom riziku istodobne dijagnoze ova dva malignoma.

Primarni rak jajnika praćen je također povišenom učestalošću razvitak endometrijskog karcinoma.

Standardizirana incidencija za istodobnu histološku dijagnozu ovarijskog endometralnog karcinoma i primarnog karcinoma endometrija iznosila je 140 (140 slučajeva karcinoma endometrija /100.000 žena s endometriodinim karcinomom jajnika), a standardizirana incidencija primarnog raka jajnika bilo kojeg tipa praćenog nastankom raka endometrija iznosila je 87 (87 slučajeva karcinoma endometrija /100.000 žena s rakom jajnika).

Incidencija raka endometrija u neselektiranoj populaciji iznosi 28 /100.000 žena, što upućuje na peterostruko povećanu učestalost javljanja raka endometrija kod pacijentica koje su oboljele od endometrioidnog tipa raka jajnika, i tri puta viši rizik u pacijentica oboljelih od bilo kojeg tipa raka jajnika.

Znanstvenici nalaze "malu" obiteljsku komponentu u zajedničkom nastanku ovih stanja, te naglašavaju da se radi o čestim tumorima koji imaju važan klinički značaj.

 

Cancer 2003; 97:2432-2439


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve