Datum zadnje izmjene: 31. 01. 2020.

Perinatalni faktori kao što su porođajna težina, dojenje i očevo zanimanje u vrijeme rođenja bebe izgleda da utječu na rizik nastanka reumatoidnog artritisa u kasnijem životu novorođene bebe.

Najnovija saznanja potječu iz ispitivanja perinatalnih - porođajnih karakteristika 77 odraslih osoba s reumatoidnim artritisom i 308 kontrolnih ispitanika, koja su vršili švedski znanstvenici iz Malmo University Hospital. Svi ispitanici su bili rođeni između 1940. i 1960. godine, a osobe oboljele od reumatoidnog artritisa su unesene u švedski registar oboljelih od ove bolesti.

Multivarijacijska analiza pokazala je kako novorođene bebe s 4.000 g i više imaju 3,6 puta veći rizik nastanka reumatoidnog artritisa u kasnijem životu u odnosu na bebe čija je porođajna težina između 3.000 g i 3.999 g. Suprotno tome, mala porođajna težina nije bila značajno povezana sa sniženim rizikom od nastanka bolesti.

Novorođene bebe kod kojih je dojenje kao način prehrane uspješno uvedeno još u porođajnoj klinici imale su 90% niži rizik nastanka reumatoidnog artritisa u odnosu na bebe koje su kasnije započele s dojenjem ili su majke prekinule dojenje iz različitih razloga.

Učestalost javljanja reumatoidnog artritisa bila je povezana i s zanimanjem oca u vrijeme bebinog rođenja. Novorođene bebe čiji su očevi imali manualna zanimanja u vrijeme rođenja, bile su izložene 2,3 puta većem riziku nastanka reumatoidnog artritisa u odnosu na bebe čiji očevi nisu obavljali manualna zanimanja.

Druge porođajne karakteristike kao što su dužina bebe kod porođaja, starost majke i druge majčine bolesti u trudnoći nisu pokazivale statističku povezanost s nastankom reumatoidnog artritisa.

Značaj švedske studije leži u tome što znanstvenici po prvi puta jasno uočavaju i statističkim metodama dokazuju povezanost intrauterinog i perinatalnog zdravlja i kasnijeg obolijevanja od reumatoidnog artritisa.

Ovaj nalaz može se objasniti utjecajem mnogobrojnih faktora koji uključuju intrauterini razvitak imunološkog sustava, perinatalnu i postnatalnu modulacija imunološkog odgovora i druge nemjerljive kofaktore.
 

BMJ 2003; 326:1068-1069


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve