Datum zadnje izmjene: 30. 01. 2020.

Rizik javljanja raka jajnika raste s povišenom izloženosti prema ispušnom dizelskom otpadu i plinovima, objavljeno je u znanstvenom časopisu International Journal of Cancer.

"Izloženost dizelskom otpadu tijekom radnog procesa ranije je klasificirana kao vjerojatno karcinogena, a izloženost dizelskim parama iz uređaja kao moguće karcinogena za ljude", navode finski znanstvenici s Državnog instituta za medicinu rada u Helsinkiju.

Raniji rezultati koji su ispitivali pojavu drugih karcinoma osim raka pluća su oskudni i nestalni, a odnos ekspozicija-rezultat ekspozicije rijetko je opisan.

Znanstvenici su ispitivali rizik javljanja leukemije, raka jednjaka, jajnika, testisa, bubrega i mokraćnog mjehura pri izlaganja ispušnim dizelskim parama. U tu svrhu pratili su javljanje ovih oboljenja u periodu između 1971. i 1995. godine u skupini Finaca rođenih između 1906. i 1945. godine (ukupno 30 milijuna ljudi).

Utvrđivanje ukupnog broja oboljelih od raka jednjaka (2.198 osoba), raka jajnika (5.082 osoba), raka testisa (387 osoba), raka bubrega (7.366 osoba), raka mokraćnog mjehura (8.110 osoba) i leukemije (4.562 osoba) obavljeno je na osnovu podataka Finskog državnog registra za rak.

Kako bi se izračunala zbirna izloženost ispušnom dizelskom otpadu i plinovima iz uređaja tijekom radnog procesa znanstveni tim je definirao zbirnu izloženost kao proizvod prevalencije, razine i procijenjenog trajanja ekspozicije.

Rezultati pokazuju povišeni rizik javljanja raka jajnika kod povišene ukupne - kumulativne izloženosti prema dizelskom otpadu. Tako je ovaj rizik u skupini ispitanica s najvišom kumulativnom izloženosti bio 3.69 puta povećan. U skupini ispitanica s umjerenom kumulativnom izloženosti ispušnim dizelskim plinovima rizik nastanka raka jajnika bio je 1.7 puta povećan.

"Značajan porast rizika raka bubrega nađen je u skupini muškaraca s niskom kumulativnom izloženosti, dok nije nađena povezanost ove bolesti kod viših razina izloženosti dizelskom otpadu, " navode finski istraživači. Sličan odnos je uočen i kod raka mokraćnog mjehura i izloženosti niskim dozama ispušnih dizelskih plinova.

"Naši rezultati upućuju na pozitivan odnos između izloženosti i posljedica izloženosti dizelskom otpadu tijekom radnog procesa i rizika javljanja raka jajnika", zaključuju autori.

"Naši rezultati ne podržavaju ranije nalaze koji su upućivali na povezanost između industrijskih ispušnih plinova i rizika javljanja raka jednjaka, testisa, bubrega i mokraćnog mjehura, te leukemije".

 

Int J Cancer 2004;111:286-292.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve