Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Broj doniranih jajašaca korištenih za in vitro fertilizaciju (IVF) povećao se u SAD gotovo 70%, a poboljšali su se i ishodi trudnoća s doniranim jajnim stanicama, pokazuje novo istraživanje.

Istraživači iz National Assisted Reproductive Technology Surveillance System pri Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) prate više od 95% svih ciklusa IVF koji se ostvare u SAD.

Jennifer Kawwass, iz Emory University iz Atlante, predstavila je rezultate na 69. Godišnjem sastanku Američkog društva za reprodukcijsku medicinu, a objavljeni su i online u časopisu JAMA.

Dr. Kawwass je izvijestila da je njezin tim proučavao sve cikluse s doniranim jajašcima u kojima je korišten bilo svježi, bilo smrznuti embrij, u periodu 2000. do 2010. godine i koji nije uključio "third-party carrier" (op.prev. Prema the American Society for Reproductive Medicine-ASRM, "Third-party reproduction" odnosi se na upotrebu jajašca, spermija ili embrija kojega je donirala treća osoba ili donor, kako bi se neplodnom paru omogućilo da postanu roditelji. Donor može biti netko poznat ili netko anoniman namijenjenim primateljima.

"Third-party reproduction" uključuje tradicionalno surogatstvo ili surogat-majku u kojemu zamjenska majka bude oplođena sjemenom muškarca iz neplodnog para ili doniranim sjemenom, da bi začela radi rađanja djeteta namijenjenog neplodnom paru. Surogatstvo u tom smislu znači da je surogat-majka genetički i biološki povezana s djetetom kojega nosi. Za razliku od toga, postoji i gestacijsko surogatstvo u kojemu se embrij koji je nastao od para kojemu je dijete namijenjeno ili od donirane jajne stanice i doniranog sjemena, unese u zamjenski uterus koji je hormonskim putem pripremljen za trudnoću.

Gestacijski surogat tada nema niti genetske niti biološke povezanosti s fetusom kojega nosi. Tradicionalno surogatstvo često je kontroverzno radi mogućih zakonskih i psiholoških komplikacija. Za razliku od toga, gestacijsko surogatstvo, legalno gledajući, ima manje rizike i češće se primjenjuje u SAD. Problemi koji proizlaze iz surogatstva su društvene, etičke i zakonske prirode.)

Otkriće da dob primateljice nije nezavisni faktor povezan s lošim perinatalnim ishodom za kliničare je izazovno i ohrabrujuće.

Nakon što su iz istraživanja isključeni otkazani ciklusi, znanstvenici su izračunali godišnji postotak doniranih oocita u svježim i smrznutim embrijima, cikluse koji su uključivali ET jednog embrija i cikluse koji su imali dobre perinatalne ishode.
Izračunali su i prosječnu dob donora i primatelja i pri tome koristili linearnu regresijsku analizu.

Broj ciklusa s doniranim oocitama u 443 klinike koje čine ukupno 93% centara za oplodnju u SAD, porastao je od 10,801 u 2000. godini do 18,306 u 2010. godini. Povećao se i postotak ciklusa u kojima je korišten smrznuti embrij, kao i postotak elektivnih transfera jednog embrija u odnosu na multiple ET.


Tablica 1. Distribucija ET

 Tip  Postotak    Interval pouzdanosti
 Smrznuti  26.7  25.8–27.5
 Svježi  40.3  39.6–41.1
 Jedan  0.8  0.7–1.0
 Više 14.5 14.0–15.1


Tijekom 10-godišnjeg promatranog perioda povećao se broj dobrih perinatalnih ishoda, a dob primatelja nije bila povezana s vjerojatnošću dobrog ishoda (P < .001).

Tablica 2. Dobri perinatalni ishodi

Godina  Postotak   Interval pouzdanosti
 2000.  18.5 17.7 - 19.3
 2010.  24.4 23.8 - 25.1

 


"Otkriće da dob primatelja nije nezavisno povezana s lošim perinatalnim ishodom, klinički je ohrabrujuća i izazovna", napisao je dr. Evan Myers iz Duke University u uvodniku.

Rizik majčinih komplikacija povećava se s dobi, pa se očekivalo da bi veća dob žene primateljice imala veze s kraćim trajanjem trudnoće ili rađanjem djeteta manje porođajne težine.

Rezultati ovog istraživanja pokazuju da je IVF "uspješan i učinkovit", rekao je dr. William Schlaff iz Jefferson Medical College iz Filadelfije. "Nekoliko je ohrabrujućih trendova. Embrio-transfer koji se radi peti dan uspješniji je nego treći dan, što može biti zbog brojnih čimbenika, ali jedan od njih je svakako mogućnost da se raspoznaju embriji koji su kvalitetniji. Pravi cilj je dobar ishod jednoplodne trudnoće".

 

American Society for Reproductive Medicine (ASRM) 69th Annual Meeting: Abstract P1174. Presented October 17, 2013. 
  Novosti - Sve