Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.

Za jednojajčane blizanačke trudnoće u kojima nastaje sindrom međublizanačke, fetofetalne transfuzije (twin-to-twin transfusion syndrome, TTTS), najčešći način laserskog liječenja možda više nije i najbolji, navodi se u novom istraživanju.

Prva terapijska linija u ovom rijetkom, ali teškom stanju koje se javlja intrauterino u jednojajčanih blizanaca je selektivna ablacija posteljičnih veza (anastomoza) između krvnih žila (S-LASER). To znači da treba otkriti spojeve između krvnih žila duž vaskularnog ekvatora posteljice i zatvoriti te veze kako bi se postigla ravnomjerna krvna opskrba za oba blizanca.

Međutim, u 19% pacijenata izvješteno je o nekompletnom liječenju zbog preostalih anastomoza, navodi dr. Ahmed Baschat sa Sveučilišta Maryland. Skupina znanstvenika na čelu s dr Baschatom zato predlaže alternativni pristup: lasersku koagulaciju površine korionske ploče između glavnih anastomotskih kanala duž vaskularnog ekvatora.

To je takozvana ekvatorijalna dikorionizacija anastomoza i korionske ploče (ED-LASER) i učinkovitija je od S-LASERA, kako je pokazalo njihovo retrospektivno istraživanje.

"Vjerujem da mnogi centri koriste selektivni laser. Naše istraživanje pokazuje da ti centri mogu raditi i ED-LASER tehniku bez štetnih posljedica po majku i fetuse i očekivati signifikantno smanjenje broja stanja s inkompletnim liječenjem. To je povezano i sa značajno većom šestomjesečnom stopom preživljavanja za oba blizanca", rekao je dr. Baschat.

Tim iz Marylanda usporedio je ishode 147 blizanačkih trudnoća u kojih je došlo do nastanka TTTS-a koji su liječeni fetoskopijom S-LASEROM (71 trudnica) i ED-LASEROM (76 trudnica).

ED-LASER tehnika bila je povezana sa značajno manjim povratom TTTS-a (3.9% vs 8.5% sa S-LASEROM), pojavom blizanačke anemija-policitemija sekvence (TAPS, 2.6% naprema 4.2%) i poremećajima količine plodne vode (TOPS 0% naprema 5.6%) (p<0.05 za sve usporedbe).

Logističkom regresijskom analizom kompletni prikaz vaskularnog ekvatora bio je primarna determinanta uspješnog TTTS liječenja i koagulacije korionske ploče, objavili su on-line u the American Journal of Obstetrics and Gynecology.

ED-LASER "nije doveo do povećanog broja neželjenih događaja u majke ili fetusa". Sa šest mjeseci, stopa preživljavanja blizanaca bila je značajno viša s ED-LASEROM nego sa S-LASEROM (68.4% naprema 50.7%, p<0.05).

"Nakon što se svlada selektivna fotokoagulacija, ekvatorijalna tehnika traži samo malo dodatne izobrazbe, što je osobito važno onim centrima koji će prema našim rezultatima raditi ovu novu tehniku".

Tehnika ED-LASEROM poznata je i kao "Salomonova tehnika" prema biblijskoj priči o kralju Salomonu. U Europskoj Uniji je u tijeku multicentrično randomizirano kontrolirano istraživanje koje uspoređuje ove dvije tehnike.

Am J Obstet Gynecol 2013.
 

  Novosti - Sve