Datum zadnje izmjene: 18. 01. 2020.


Izgleda da dodatak kalcija i vitamina D prehrani ne utječe na broj menopauzalnih valunga ("vazomotornih tegoba" - valova vrućine), raspoloženje ili probleme sa spavanjem kod starijih žena, navodi se u aktualnom istraživanju.

Sekundarna analiza istraživanja nazvanog "Women's Health Initiative Calcium/Vitamin D Supplementation Trial" nije našla razliku u broju menopauzalnih simptoma o kojima su izvijestile žene randomski/slučajno svrstane u skupinu koja je primala elementarni kalcijev karbonat 1,000 mg s 400 IU dnevno (CaD) u usporedbi s onima iz placebo skupine, tijekom prosječnog praćenja od 6 godina.

Međutim, rezultate ne treba poopćiti za sve menopauzalne žene, jer je prosječna starost ispitanica u početku istraživanja iznosila 64 godine, dok je pojavnost menopauzalnih valunga najčešća kod žena u njihovim pedesetim godinama, napisala je Dr. Erin S. LeBlanc, iz Kaiser Permanente Center for Health Research u Portlandu, Oregon, i kolege, objavljen na internetu u časopisu "Maturitas".

Pored toga, istraživanjem je osobito praćena pojavnost simptoma, a ne njihova težina. "Sukladno našem ranijem planu analize, ispitivali smo imaju li žene menopauzalne simptome, neovisno o težini simptoma. Stoga nismo bili u mogućnosti odrediti utječe li dodatak kalcija ili vitamina D na težinu simptoma kao što je to broj valunga tijekom jednog dana."

Znanstvenici su u istraživanju pratili 34,157 žena starosti između 50 i 79 godina u 40 klinika tijekom sredine 1990ih do 2005, u prosjeku tijekom 5.7 godina, i procjenjivali mnogobrojne menopauzalne simptome, uključujući valunge, emocionalno stanje, umor i poremećaje spavanja.

Primarni cilj studije bio je ukupna broj simptoma, neovisno o težini, u zadanom vremenu. Sekundarni cilj uključio je procjenu umora, osjećaja manjka energeije i emocionalnog stanja na podskali upitnika "Short Form 36 Health Survey", kao i poremećaja spavanja.

Unutar studijske populacija, 17,101 žena je dodijeljeno skupini koja je uzimala nadomjestak kalcija i vitamina D i 17,056 žena koje su uzimale placebo.

"Žene koje su uzimale kalcij i vitamin D nisu imale različitu učestalost menopauzalnih simptoma tijekom praćenja u odnosu na placebo skupinu," izvijestili su autori. Specifically, women in the supplement group reported an average of 6.26 menopausal symptoms over the course of the study compared with an average of 6.32 symptoms in the placebo group.

"Slično, nije bilo niti razlike u učestalosti poremećaja spavanja, emocionalnog stanja, osjećaja umora i manja energije tijekom praćenja između navedenih skupina," napisali su autori, također nisu nađeni dokazi da je hormonska terapija predstavlja učinkovit moderator u povezanosti između skupine koja je uzimala kalcij i vitamin D i sveukupnih simptoma ili individualnih simptoma nakon korekcije pri multiplom testiranju.

Autori su postavili hipotezu da bi vitamin D mogao popraviti menopauzalne simptome putem nekoliko mogućih mehanizama, uključujući ublaživanje utjecaja menopauzalnog pada serotonina, poznat učinak na termoregulaciju i moguću povezanost između pada estrogena i subkliničkog deficita vitamina D.

Obzirom na dokaze o mogućoj povezanosti između nadomjestka kalcija i valunga kod nekih populacija, "naša pretpostavka je bila da bi potencijalna dobrobit uzimanja vitamina D na menopauzalne simptome prevladala potencijalno negativni učinak kalcija," objasnili su autori.

Rezultati nisu podržali našu pretpostavku, napisali su, tako da rezultati "ne ukazuju da bi dodatno uzimanje kalcija s vitaminom D poboljšavalo vazomotorne simptome, raspoloženje i tegobe sa spavanjem."

 


Maturitas. Published online 2015.dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve