Datum zadnje izmjene: 31. 01. 2020.

Preživljavanje od raka dojke lošije je u Europi nego u Americi, a novija istraživanja ukazuju da je osnovni razlog kasno postavljanje dijagnoze, kao i postavljanje dijagnoze u uznapredovalim stadijima bolesti u Europi.

Saznanja se temelje na analizi podataka 13.172 pacijentica obuhvaćenih programom promatranja, epidemiologije i konačnih rezultata (Surveillance, Epidemiology and End Results - SEER program) u Americi, kao i 4.478 pacijentica iz EUROCARE projekta (European Concerted Action on Survival and Care of Cancer Patients).

Kod pacijentica iz obje skupine, rak dojke je dijagnosticiran u periodu između 1990. - 1992. godine. Rezultati studije su objavljeni u on-line izdanju časopisa Cancer 29.prosinca 2003, a pojaviti će se u 15. tiskanom izdanju časopisa za mjesec veljača.

"Kod 41% pacijentica iz SEER programa, rak dojke je dijagnosticiran u vrlo ranom stadiju, u usporedbi sa svega 29% pacijentica iz EUROCARE projekta", izjavljuje vodeća autorica dr. Milena Sant, sa Nacionalnog sveučilišta "Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori" u Milanu, Italija. I dok su se u SAD ovi tumori češće javljali kod starijih nego mlađih pacijentica, u Europi je situacija bila sasvim drugačija.

U oba programa, više od 90% pacijentica podvrgnuto je kirurškoj terapiji, kod 81% pacijentica su odstranjeni limfni čvorovi iz odgovarajuće pazušne jame. U prosjeku je nađeno više odstranjenih limfnih čvorova u skupini pacijentica iz SAD, u odnosu na pacijentice iz Europe.

Sukladno ranijim studijama, preživljavanje pacijentica iz SAD je bilo dulje u odnosu na pacijentice iz Europe. Tako je 5-godišnje preživljavanje pacijentica iz SEER programa iznosilo 89%, dok je preživljavanje pacijentica iz EUROCARE projekta iznosilo 79%. Ukupno, europske pacijentice su bile izložene 37% većem riziku smrtnosti od američkih pacijentica.

Multivarijacijska analiza je pokazala kako je stadij bolesti u trenutku postavljanja dijagnoze najodgovorniji čimbenik za razlike u preživljavanju pacijentica u Europi i Americi.

"Ovi rezultati upućuju na potrebitost još većeg angažmana za postignuće ranije dijagnoze raka dojke u Europi, osobito kod starijih žena", završna je poruka znanstvenika.

 

Cancer 2003;100.


dr.Vesna Harni
  Novosti - Sve