Datum zadnje izmjene: 23. 01. 2020.


Uživanje u kofeinu povezano je u postmenopauzalnih žena s manjom pojavnosti hormonski neovisnog (estrogen-receptor negativnog) raka dojke, rezultat je istraživanja objavljenog u znanstvenom časopisu Breast Cancer Research.

Kava sadrži široki spektar kemijskih tvari koje mogu imati antikarcinogeni, kemopreventivni, antioksidativni i slabi estrogeni učinak. Tako npr. omiljeni crni napitak sadrži fitoestrogen trigonelin, koji može aktivirati estrogenski receptor mehanizmom koji nije ovisan o estrogenu, navode autori istraživanja iz 'Department of Medical Epidemiology and Biostatistics', Karolinska Institut, Stockholm.

Ovakvi složeni učinci izazivaju nesigurnost u određivanju ima li učinak konzumiranja kave pozitivno ili negativno djelovanje na nastanak raka dojke, premda statistički značajna evidencija ukazuje na umjereno smanjenje rizika.

Rak dojke grubo se može podijeliti u dvije skupine – hormonski osjetljiv (pozitivni estrogenski receptori) i hormonski neosjetljivi (negativni estrogenski receptori). Prijašnja istraživanja ukazuju na heterogeni učinak konzumiranja kave na pojavnost ova dva podtipa karcinoma.

Znanstvenici su istraživali povezanost između konzumiranja kave i pojavnosti postmenopauzalnog raka dojke u velikoj populacijskoj studiji (2,818 slučajeva raka dojke i 3,111 kontrolne ispitanice). Određeni su sveukupna pojavnost raka dojke i pojavnost svakog od podtipova raka dojke, pri čemu je korištena multivarijacijska logistička regresija u slojevitoj 'case-control' analizi.

Sveukupno se nalazi mali pad pojavnosti raka dojke od 20% u skupini ispitanica koje su konzumirale kavu (više od 5 šalica dnevno, u usporedbi s jednom ili manje šalica dnevno). U skupini ispitanica koje su konzumirale više od 5 šalica kave dnevno, nalazi se značajan pad pojavnosti hormonski neovisnog raka dojke od 57%.

Učinak uživanja u kavi na nastanak raka dojke bio je izraženiji u skupini estrogen-receptor negativnih tumora u odnosu na estrogen-receptor pozitivne tumore.

Ograničenja ovog istraživanja su subjektivna procjena konzumiranja kave, kao i činjenica da je tek u 65.4% karcinoma bio poznat hormonski status (prisutnost ili odsutnost estrogenskih receptora).

"Nismo našli podlogu za tvrdnju da konzumiranje kave povisuje rizik obolijevanja od raka dojke u postmenopauzalnpom razdoblju", zaključuju autori. "Prije se može reći da je ispijanje većeg broja šalica kave povezano sa statistički manjom pojavnosti hormonski neovisnog (estrogen receptor negativnog) raka dojke kod postmenopauzalnih žena. Svakako trebamo daljnja istraživanja koja će ustanoviti učinak crnog napitka na pojedine tipove raka dojke. "

 

Breast Cancer Res. 2011


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve