Datum zadnje izmjene: 17. 01. 2020.
Ključni klinički naglasci:

Žene s lobularnim karcinomom in situ (LCIS) imaju 2% godišnji rizik od razvoja raka dojke i kumulativni rizik od 26% na 15 godina, a kemoprevencija smanjuje rizik od raka.

Glavni rezultat:

Kemoprevencija smanjuje rizik od raka dojke (HR, 0.27), tako da žene, koje izaberu ovu opciju, smanjuju svoju godišnju stopu raka na manje od 1%.

Izvor podataka:

longitudinalna kohortna studija u jednom centru koja je uključila 1.060 bolesnica dijagnosticiranih tijekom 1980. -2009.g. i pratila ih sa medijanom od 81 mjesec.


Žene s lobularnim karcinomom in situ (LCIS) imaju 2% godišnji rizik od razvoja raka dojke, a žene koje su odabrale kemoprevenciju su smanjile svoju godišnju stopu raka na manje od 1%, pokazala je longitudinalna studija objavljena u časopisu 'Journal of Clinical Oncology'.

Poznato je da LCIS značajno povećava rizik od razvoja duktalnog karcinom in situ ili invazivnog karcinoma, ali procjene variraju. Osim toga, nema specifičnih rizika koji bi bili povezani s progresijom bolesti. Da bi utvrdili apsolutni rizik od razvoja raka dojke tijekom vremena i istražili kliničkopatološke značajke koje predisponiraju za progresiju, znanstvenici su proveli longitudinalnu analizu podataka od 1.060 pacijenatica dijagnosticiranih između 1980. i 2009. godine, u Memorial Sloan Kettering Cancer Center u New Yorku.

Većina pacijenatica (831, 78%) je izabralo da prate svoje stanje samo nadzorom, 175 (17%) se odlučilo za nadzor plus kemoprevenciju koristeći selektivni modulator estrogenskih receptora ili inhibitor aromataze, a preostalih 56 bolesnica (5%) se odlučilo za bilateralnu profilaktičku mastektomiju. Sveukupno, 150 od tih žena je razvilo 168 karcinoma dojke tijekom medijana praćenja od 81 mjeseci (raspon, 6-368 mjeseci), izvjestili su Dr. Tari A. King i njezini suradnici u Memorial Sloan Kettering.

Godišnja incidencija raka dojke je bila 2% godišnje za cijelu populaciju studije, bez naznaka za plato. Sveukupna kumulativna incidencija raka je bila 26%, slična onoj koja je prijavljena u studiji National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project. Korištenje kemoprevencije je snažno povezano sa smanjenjem rizika od raka dojke (HR, 0.27); žene koje su izabrale ovu opciju su smanjile svoju godišnju stopu raka na manje od 1%. Ovo otkriće podržava trenutnu preporuku za korištenje kemoprevencije i naglašava značajan utjecaj odgovarajućeg obrazovanja i savjetovanja pacijentica, istaknuli su istraživači.

Neočekivano, niti jedna od kliničkopatoloških značajki za koje se uobičajeno misli da utječu na rizik od raka - starost pri dijagnozi, obiteljska povijest, gustoća dojki, menopauzalni status, prisutnost atipične hiperplazije ili prisutnosti bilateralnog LCIS - nije bila faktor rizika. Samo volumen tumora, mjereno prema omjeru broja rezova s LCIS prema ukupnom broju raspoloživih rezova, je bio značajno veći faktor kod žena čija je bolest napredovala (0,5 do 1) nego kod žena čija bolest nije (0.3 1).
 


J Clin Oncol. 2015. DOI: 10,1200 / JCO.2015.61.4743


:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve