Datum zadnje izmjene: 18. 01. 2020.


U usporedbi sa ženama koje nisu trudnice, trudnice nemaju značajnu razliku u nastupanju postoperativnih komplikacija nakon opće kirurgije, rezultati su retrospektivne studije objavljene u internetskom izdanju znanstvenog časopisa "JAMA Surgery".

"Trudnoća je povezana s fiziološkim promjenama u građi tijela i koagulaciji, kardiovaskularnom, plućnom i imunološkom sustavu", naveli su Dr. Hunter B. Moore i kolege sa Sveučilišta u Coloradu, Aurora. "Ove promjene predstavljaju dijagnostički i terapijski izazov kirurzima, jer su rezultati fizikalnog pregleda i laboratorijskih testova drugačiji od onih nađenih rutinski. Dakle, mogla bi se očekivati veća stopa postoperativnih komplikacija kod trudnica u usporedbi s pacijenticama koje nisu trudne."

Po prilici, jedna od 500 trudnica treba kirurški zahvat zbog razloga koji se ne odnose na trudnoću. Rezultati ranijih istraživanja bili su kontradiktorni glede pojavnosti neželjenih događaja i komplikacija nakon kirurškog zahvata žena koje jesu i koje nisu bile trudne. Istraživači ukazuju da bi to moglo biti zbog korekcije rezultata za razlike između žena koje su trudne, a kako bi se prevladala ova prepreka korišten je prikladniji odabir za usporedbu.

Uporabom datoteke Američkog društva kirurga za poboljšanje kvalitete sudionika za zradoblje od 1. siječnja 2006. do 31. prosinca 2011. godine, autori su identificirali operirane trudnice i na temelju 63 preoperativne karakteristike, uskladili ih s odabirom žena koje nisu bile trudne a bile su podvrgnute istom operativnom zahvatu.

Prije odabira odgovarajuće pacijentice, datoteka je uključivala 2,764 trudnice od kojih su 50,5% imale hitni kirurški zahvat i 517,705 pacijentica s hitnim kirurškim zahvatom koje nisu bile trudne a kod kojih su učinjena 13,2% kirurška zahvata. U usporedbi sa ženama koje nisu bile trudne, trudnice su imale veću vjerojatnost da će biti operirane u bolničkim uvjetima (75.0% vs 59.7%). One su također bile mlađe, imale su manje drugih oboljenja, ali su imale više abnormalnih laboratorijskih rezultata.

Uporabom odgovarajućih kriterija, znanstvenici su identificirali 2,539 trudnica i 2,539 žena koje nisu bile trudne bez značajnih razlika u preoperativnim karakteristikama.

30 dana nakon zahvata, stopa smrtnosti je bila slična kod trudnica i žena koje nisu bile trudne (0.4% vs 0.3%), kao i stopa obolijevanja (6.6% vs 7.4%), i 21 pojedinačna postoperativna komplikacija.

Ograničenja ove studije uključuju opservacijski dizajn, koji onemogućuje utvrđivanje uzročnosti i nedostatku podataka o ishodu trudnoće.

"Nismo zbrajali fetalne komplikacije u ovom istraživanju, pa se ne bismo zalagali za generaliziranje na elektivne kirurške zahvate koji se mogu odgoditi nakon porođaja," napisali su autori. "Ovi rezultati podupiru dosadašnja izvješća da trudnice s akutnom kirurškom bolesti treba operirati ako bi odgađanje definitivnog zbrinjavanja vodilo do progresije bolesti."

 

 

JAMA Surgery. Published online, 2015.dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve