Datum zadnje izmjene: 30. 01. 2020.

Pijenje vode koja sadrži velike količine sporednih produkata koji nastaju prilikom kloriranja vode i osobito trihalometane (THM), povezano je s povećanom učestalošću smrti fetusa, rezultat je istraživanja kanadskih znanstvenika. Pri tome, nije opažen jasan učinak ovisan o dozi.

Nalazi upravo objavljene studije podržavaju ranija istraživanja o povezanosti ekspozicije trihalometanima i smrti fetusa in utero, uključujući i studiju iste grupe istraživača objavljenu 1999. godine.

Istraživanje kanadskih znanstvenika sa Sveučilišta u Halifaxu (Dalhousie University Halifax, Nova Scotia), uključivalo je analizu uzoraka tekuće vode, kao i razgovor sa svakom ispitanicom.

Studija je obuhvaćala 112 ispitanica kod kojih je dijagnosticirana smrt fetusa za vrijeme trudnoće, te 398 ispitanica iz kontrolne skupine, s urednim tijekom trudnoće i porođaja. Nalazi znanstvenika su objavljeni u posljednjem broju stručnog časopisa Epidemiology.

Ispitanice koje su koristile tekuću vode koja je sadržavala najmanje 80 mikrograma/l trihalometana imale su 2,2 puta viši rizik za smrt fetusa u trudnoći nego ispitanice koje su koristile vodu za piće s manjim sadržajem sporednih produkata kloriranja vode. Nije pokazano, međutim, da je ovaj odnos linearne prirode.

Povišeni rizik nastupanja smrti fetusa pri izloženosti trudnice povišenim koncentracijama THM obuhvaćao je smrt fetusa uslijed asfiksije i neočekivanu smrt fetusa.

Ukoliko se pokaže da je povezanost između ekspozicije trihalometanima i smrti fetusa in utero uzročno-posljedične prirode, "uporaba filtrirane ili prokuhane vode neće u potpunosti moći otkloniti ovaj rizik obzirom da na visinu rizika utječu i kupanje, te tuširanje", zaključuju autori.

Autori također naglašavaju, kako će se smanjenje izloženosti opće populacije ovim tvarima učinkovitije postići smanjenjem uporabe klorirane vode u uzgoju biljne hrane, i prije nego smanjenjem izloženosti produktima kloriranja tekuće vode u pojedinačnim domaćinstvima.
 

Epidemiology 2004;15:179-186.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve