Datum zadnje izmjene: 16. 01. 2020.


Kognitivna bihevioralna terapija ('cognitive behavioral therapy' - CBT) i terapija restrikcijom spavanja ('sleep restriction therapy' - SRT) smanjuju simptome nesanice i umora u menopauzi. Međutim, za razliku od terapije restrikcijom spavanja, poboljšanje simptoma nesanice vezana uz kognitivnu bihevioralnu terapiju su dugotrajna, pa traju čak i 6 mjeseci nakon završetka tretmana.

Vođa studije Vivek Pillai, doktor medicine, iz Henry Ford Health System, Detroit, Michigan, je predstavila rezultate na SLEEP 2016, 30-toj godišnjici društva "Associated Professional Sleep Societies".

Nesanica je "vrlo rasprostranjena među ženama u postmenopauzi", navode istraživači. Doktor Pillai i kolege su ispitali učinkovitost kognitivne bihevioralne terapije pod vodstvom medicinskih sestara i usporedili s terapijom restrikcije spavanja kod 88 starijih žena s nesanicom vezanom za menopauzu.

Napravili su probir za kontraindikativnu psihopatologiju i poremećaj spavanja, koristeći strukturirani dijagnostički intervju i polisomnografiju. Sve žene su imale prosječno buđenje nakon duljine sna od 45 minuta, praćene polisomnografski dvije noći. Randomizirane su u grupe sa 6 tjedana kognitivne bihevioralne terapije (n = 35), 2 tjedna terapije restrikcije spavanja (n = 28), ili 6 tjedana kontrolna grupa (n = 25).

Ispunile su upitnik sa indeksom težine nesanice na početku, jedan tjedan nakon tretmana, i 6 mjeseci nakon završetka tretmana.

Osnovni rezultati indeksa težine nesanice su bili slični u sve tri skupine.

Tjedan dana nakon tretmana, žene u skupini s kognitivnom bihevioralnom terapijom (-8.33) i u skupini s terapijom restrikcije spavanja (-6.54) su pokazale značajno veće smanjenje rezultata indeksa težine nesanice od svojih vršnjakinja u kontrolnoj skupini (-1.80, p <0,01).

Ta smanjenja su trajala u skupini kognitivne bihevioralne terapije do 6 mjeseci (-8.13) i bila su značajno veća od odgovarajućih promjena u kontrolnoj skupini.

Skupine CBT (-5.39) i SRT (-4.57) su pokazale značajno veće smanjenje indeksa težine nesanice (P <.05) tjedan dana nakon tretmana nego što je to bilo kod kontrolne skupine (0,37). Nije bilo razlike između različitih skupina indeksu težine nesanice nakon 6 mjeseci.

Ovi rezultati ukazuju na to da CBT i SRT smanjuju simptome nesanice i umora kod žena s nesanicom u menopauzi. Međutim, za razliku od SRT, poboljšanje simptoma nesanice vezanih uz CBT je trajalo čak i 6 mjeseci nakon završetka liječenja.

Komentirajući ove rezultate, Shelby Harris, doktor medicine, direktor "Bihevioral Sleep Medicine", centra za poremećaje budnosti i spavanja, Montefiore zdravstveni sustav, New York, je istaknuo da je restrikcija spavanja "jedan dio kognitivne bihevioralne terapije i to vrlo djelotvoran".

"Htjeli smo u ovoj studiji vidjeti da li je potrebno učiniti sve ili možemo jednostavno napraviti restrikciju spavanja. Restrikcija spavanja je dobra, ali kognitivna bihevioralna terapija koja obuhvaća više, daje bolje rezultate na dugi rok," izjavio je Harris. "Prema tome, bolje je raditi CBT, ako je moguće. Oba tretmana su imala dobre učinke odmah nakon završetka studije, ali 6 mjeseci nakon završetka terapije je CBT pokazala bolje rezultate."

Dr. Harris je također istaknuo da postoji jako malo literature o ženama u postmenopauzi i kognitivnoj bihevioralnoj terapiji.

"To je područje istraživanja u koje još nitko nije duboko zaronio. Ova studija je zanimljiva po tome što je usporedila kognitivnu bihevioralnu terapiju i restrikciju spavanja 6 mjeseci nakon završetka terapije."


 

SLEEP 2016: 30th Anniversary Meeting of the Associated Professional Sleep Societies: Abstract 0557:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve