Datum zadnje izmjene: 07. 04. 2024.


Kombinacija lijekova denosumaba i teriparatida poboljšava koštanu mikroarhitekturu više nego pojedinačna terapija lijekovima kod žena s teškom osteoporozom, otkrili su istraživači. Dr. Joy Tsai, iz Massachusetts General Hospital u Bostonu, i kolege su proveli monocentričnu randomiziranu dvogodišnju studiju koja je uključila 94 žena u dobi od 45 godina ili više sa visokim rizikom od prijeloma. Randomizirali su pacijentice u razdoblju do 24 mjeseca s 20 mcg subkutano teriparatida dnevno, 60 mcg subkutano denosumaba šest mjeseci ili zajedno.

Ukupno volumetrijsko mjerenje mineralne gustoće kostiju (BMD) u radijusu i tibiji je bilo povećano više u kombiniranoj grupi u usporedbi sa grupama s monoterapijom (p <0,002 za sve usporedbe u kombinacijama). Ukupno volumetrijsko BMD tibije je poraslo za 4,2% u usporedbi s 2,6% za monoterapijsku grupu (p = 0,001). U radijusu je ukupno volumetrijsko povećanje BMD 3,3% (p <0,001) u usporedbi s 3,0% u denosumab grupi te nikakvim promjenama u teriparatid grupi.

Debljina korteksa na tibiji se povećala za 8,1% u kombiniranoj grupi u odnosu na 6,0% u denosumab grupi (p <0,001), a bez promjene u teriparatid grupi. Kortikalna poroznost na radijusu i tibije se progresivno povećala nakon 24 mjeseci liječenja kod onih koji su uzimali teriparatid, ali je bila stabilna kod bolesnica u obje druge skupine (p <0,001 teriparatid u odnosu na obje druge skupine). Trabekularno volumetrijsko BMD kod tibije se slično povećalo u svim skupinama. Istraživači su zaključili da dvije godine kombinirane terapije teriparatid i denosumab poboljšava koštanu mikroarhitekturu više od individualnih tretmana, posebno kod kortikalnih kostiju.

"Ova studija pokazuje da kombinirano liječenje s denosumab i teriparatidom rezultira s povoljnim promjenama u kvaliteti kostiju", rekao je dr Tsai. Prema riječima dr Bart L. Clarke iz Mayo klinici u Rochesteru, Minnesota, ovi rezultati su vrlo važni. "Ono što čini ovaj sveukupni posao vrijednim", rekao je, "to je da smo dobili nekoliko studija o kombiniranoj terapiji osteoporoze."

Dr. Clarke, koji nije bio uključen u istraživanje, kaže da ne vrijedi više pretpostavka da se apsorpcijska sredstva ne smiju koristiti u kombinaciji s teriparatidom. "Kod nekih bolesnica će kombinirana terapija imati veći učinak od liječenja s jednim lijekom", rekao je, ističući da studija otvara još jednu mogućnost za liječenje onih s teškom osteoporozom.  Opisao je studiju kao dobro provedenu randomiziranu kontroliranu studija koja koristi „state-of-the-art“ terapiju i tehnologiju. "Ona označava napredak u našem razumijevanju osteoporoze", zaključio je.

 

IZVOR: http://bit.ly/1Ul2Uff
J Clin Endocrinol Metab 2016.

  Novosti - Sve