Datum zadnje izmjene: 14. 12. 2023.


Trudnice koje uzimaju oralni antimikotik flukonazol za vaginalnu kandidijazu imaju značajno povećan rizik za pobačaj, tvrde danski istraživači.

Od 3,315 žena koje su oralno uzele flukonazol tijekom 7. do 22. tjedna gestacije, 147 je imalo spontani pobačaj. Za razliku od toga, od 13,246 trudnica koje nisu bile izložene flukonazolu, 563 je imalo spontani pobačaj. Ova razlika prevedena u omjer rizika označuje porast rizika od 48%.

Tu je i trend prema većem riziku za mrtvorođenost među ženama koji su oralno uzimale flukonazol u usporedbi s trudnicama koje nisu bile eksponirane lijeku, no te razlike nisu bile statistički značajne, izvjestila je Dr. Ditte Mølgaard-Nielsen i kolege iz Odjela za epidemiološka istraživanja iz "Statens Serum Institut" u Kopenhagenu, Danska.

"Dok na raspolaganju ne bude više podataka o ovoj povezanosti, poželjan je oprez pri propisivanje oralnog flukonazola u trudnoći. Iako nije bio značajno povećan rizik od mrtvorođenosti, ovaj rezultat treba istražiti dalje", napisali su istraživači u "JAMA".

Povećano izlučivanje spolnih hormona tijekom trudnoće povećava rizik za vaginalnu kandidijazu, a procjenjuje se da će jedna od 10 trudnica u SAD-u razviti infekciju, zabiliježili su autori. Premda se infekcija obično liječi s topičnom primjenom azolnih antimikotika, oralno se flukonazol može propisati za teške ili povratne infekcije, unatoč ograničenim podacima o teratogenom potencijalu ovog lijeka.

 

 

 

Važnost podataka danske studije

Kako bi vidjeli je li oralna primjena flukonazola u trudnoći možda povezana s rizikom od spontanih pobačaja i mrtvorođenosti, istražitelji su stvorili svoju skupinu na temelj danskog registra rođeniha, podataka o pacijentima i farmaceutskih registara. Oni su izabrali 7. tjedan trudnoće polazište za mjerenje trudnoće jer mnogi spontanih pobačaja koji nastaju tijekom vrlo rane trudnoće prolaze neopaženo.

Svaka žena izložena flukonazola uspoređena je s do 4 trudnice koje nisu bile izložene flukonazolu uporabom indeksa sklonosti, životne dobi u 5-godišnjim skupinama, kalendarske godine u kojoj je nastala trudnoća, i gestacijske dobi u vrijeme prvog izlaganja flukonazolu, uz kontrolnu skupinu trudnoća dovršenih u u istoj gestacijskoj dobi. Konačna kohorta se sastojala od 1,405,663 trudnoća.

Pored toga, uz povećani rizik za spontani pobačaj s oralnom uporabom flukonazola u odnosu na usporedne kontrolne ispitanice, kako je navedeno ranije, istraživači su vidjeli povećani rizik uporabe flukonazola i u usporedbi s trudnicama koje nisu pripadale kontrolnoj skupini (povećanje rizika 49%).

Osim toga, u analizi osjetljivosti, rizik za spontani pobačaj bio je veći kod žena koje su koristile oralni flukonazol nego kod onih koje su koristile lokalno azole (rizik veći 62%) ili antibiotik pivmecilina (nije odobren u Sjedinjenim Američkim Državama).

 

 

 

 

JAMA. 2016;315:58-67.

Dr. Vesna Harni


 

  Novosti - Sve