Datum zadnje izmjene: 17. 01. 2020.


Izvođenje minimalno invazivnih histerektomija palo je za 4%, nakon što je Američka agencija za hranu i lijekove (FDA - Food and Drug Administration) prvi puta upozorila da uporaba morselatora tijekom miomektomije u liječenju uterinih mioma ili kod histerektomije može predstavljati rizik za pacijente sa skrivenim malignitetom.

U isto vrijeme, broj kirurških komplikacije porastao s 2,2% na 2,8%, a ponovni bolnički primitak u roku od 30 dana porastao je s 3,4% na 4,2%, prema istraživanju objavljenom u internetskom izdanju časopisa "American Journal of Obstetrics and Gynecology".

"Razumijevanje svih učinaka ovih nacionalnih sigurnosnoih komunikacija u stvarnom svijetu važna je za pacijente, osiguravatelje, i političare", naveo je vodeći autor Dr John Harris sa Sveučilišta Michigan u Ann Arboru.

FDA je počela odvraćati od ove tehnike kodu žena s miomima kao odgovor na zabrinutost da morselacija može pridonijeti u širenju okultnog lejomiosarkoma maternice.

Znanstvenici su usporedili kirurške tehnike i komplikacije u 9,597 histerektomija tijekom 15 mjeseci prije i 5,775 u prvih osam mjeseci nakon prvog sigurnosnog upozorenja FDA izdanog 17. travnja 2014.

Dok je broj laparoskopskih histerektomija smanjen, porastao je broj abdominalnih histerektomija klasičnom kirurškom metodom za 1,7%, a vaginalni postupaka za 2,4%.

I prije i poslije FDA upozorenja, laparoskopska i vaginalna operacija imale su otprilike slične stope postoperativnih komplikacija, 2,7% i 3,4% laparoskopija i 3,1% vaginalni postupci. Ali, abdominalna kirurgija je imala stopu komplikacija od 9,7% i 10,2%.

Trošak operacije korigiran za srednji rizik povećanja stope ponovnog bolničkog prijema nakon FDA upozorenja iznosio je 5,847 dolara.

"Dokazi su jasni da postoji značajna prednost minimalno invazivnog pristupa histerektomiji, što uključuje vaginalni put", rekao je Dr. Matthew Siedhoff sa Sveučilištu Sjeverne Karoline u Chapel Hillu, koji nije bio uključen u istraživanje.

"Čak i računanje s mogućnošću okultne malignosti, abdominalna histerektomija rezultira višim stopama infekcije rane, pojavom kila, venske tromboembolije, transfuzije, pa čak i smrtnog ishoda. Abdominalni put operacije je skuplji, pacijenti provode duže vrijeme u bolnici, i oni su na bolovanju tijekom duljeg vremenskog razdoblje, dodajući društveno opterećenje", kaže Dr. Siedhoff.

Jednostavno prebacivanje na abdominalnu kirurgiju je reakcionarna, ali rasprava može imati koristi od podizanja svijesti o rizicima svake metode, kaže Dr. Siedhoff.

"Vjerujem da je najbolji način za rješavanje ovog problema nastavak istraživanja i publiciranje pitanja koja nismo potpuno razumjeli u medicinskoj literaturi - rizik okultne malignosti u slučaju velikih mioma i utjecaj na ishod liječenja - kao i načine na koje možemo smanjiti dodatni rizik poboljšanjem preoperativne identifikacije i uzimanja uzorka ", rekao je Dr. Siedhoff.

 

SOURCE: http://bit.ly/1ITRrJV
Am J Obstet Gynecol 2015.dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve