Datum zadnje izmjene: 30. 01. 2020.

Uporaba oralne kontracepcije, ali ne i estrogenskog nadomjesnog liječenja, snižava rizik nastanka reumatoidnog artritisa.

Premda rezultati studije američkih znanstvenika upućuju na učinak ovisan o primijenjenoj dozi estrogena, postmenopauzalna uporaba estrogenskog nadomjesnog liječenja pokazuje manje od 1/6 učinka kojeg ostvaruje niskodozirane kontracepcije.

Iako epidemiološka istraživanja kao i praćenje pacijentica s reumatoidnim artritisom ukazuju na utjecaj spolnih hormona u nastanku i progresiji reumatoidnog artritisa, izvanjska primjena estrogena u obliku kontracepcije i hormonskog nadomjesnog liječenja dala je oprečne rezultate, naglašavaju autori članka objavljenog u The Journal of Reumatology.

Znanstvenici iz poznate Mayo klinike u Rochesteru, Minnesota, istraživali su utjecaj oralne kontracepcije kao i postmenopauzalne primjene estrogena u obliku estrogenskog nadomjesnog liječenja na nastanak i tijek reumatoidnog artritisa u pacijentica obuhvaćenih ispitivanjem pod imenom "The Rochester Epidemiology Project".

Upotreba oralne kontracepcije bilo kada tijekom života bila je povezana sa smanjenjem rizika nastanka reumatoidnog artritisa od 43%, premda nije nađena povezanost između aktualne upotrebe oralne kontracepcije i reumatoidnog artritisa (premda se u ovoj skupini nalazio mali broj ispitanica).

Zaštita je bila naglašenija u pacijentica s pozitivnim nalazom reumatoidnog faktora, nego kod pacijentica s negativnim nalazom reumatoidnog faktora. Nasuprot ovim nalazima, postmenopauzalno uzimanje estrogenskog nadomjesnog liječenja nije utjecalo na nastanak i tijek reumatoidnog artritisa, nalaze znanstvenici.

Znanstvenici su izračunali da uz oralnu kontracepciju dolazi do pada broja žena koje obolijevaju od reumatoidnog artritisa za 38,6%, temeljem ispitivanja u ženske populacije u Rochesteru.

"Najveći razlog pada incidencije reumatoidnog aratritisa od 72/100.000 na 48/100.000 (u razdoblju između 1985. i 1994. godine) još uvijek nije rasvijetljen", naglašavaju autori studije.

"Zaštitni učinak uzimanja oralne kontracepcije na nastanak reumatoidnog artritisa objašnjava tek manji dio razloga dramatičnog pada incidencije reumatoidnog artritisa tijekom posljednjih nekoliko desetljeća".

"Tek će daljnja istraživanja, uključujući kako kliničke, tako i laboratorijske studije na polju imunoendokrinologije, moći rasvijetliti kompleksne odnose između estrogena, progestagena i reumatoidnog artritisa", zaključuju autori.

 

J Rheumatol 2004;31:207-213.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve