Datum zadnje izmjene: 30. 01. 2020.

Uporaba kontracepcijskog prstena je dobro prihvaćena, te pokazuje dodatnu pogodnost na zdravlje vagine, rezultat je ispitivanja objavljenog u znanstvenom časopisu Obstetrics & Gynecology. Neke ispitanice koje su koristile kontracepcijski prsten imale su osjećaj povećane vlažnosti vagine.

"Usprkos dokazima o pozitivnim učincima estrogena iz vaginalnog prstena, kao i nepostojanju dokaza za moguće oštećenje vaginalnog epitela, neke studije navode vulvovaginalne simptome kao najčešće neželjene učinke", navode američki znanstvenici iz St. Joseph's Hospital i iz Medical Center Family Medicine u Phoenixu.

Najčešće neželjeno djelovanje pri upotrebi kontracepcijskog prstena koje se navodi je pojačani iscjedak iz vagine (21% - 27%).

"Nije jasno da li je upotreba kontracepcijskog vaginalnog prstena ili općenito upotreba kontracepcijskih hormona kod seksualno aktivne populacije koja ne koristi metode barijere, odgovorna za nastanak ovih simptoma", navode autori.

Znanstvenici su uspoređivali genitalne znakove i simptome, rezultat ginekološkog pregleda i laboratorijske nalaze kod 80 ispitanica slučajno raspoređenih u dvije skupine. Jedna skupina ispitanica (40) je koristila kombinirani kontracepcijski vaginalni prsten (15 µg etinil estradiol/120 µg etonogestrel; NuvaRing, Organon USA, Inc.), dok je druga skupina ispitanica (40) koristila kombinirane niskodozirane oralne kontracepcijske pilule (20 µg ethinil estradiol/100 µg levonorgestrel) tijekom tri ciklusa po 28 dana, koja su slijedila tri ciklusa izmjene; pacijentice s prstenom su uzimale oralnu kontracepciju, a pacijentice koje su prvotno koristile pilule prešle su na kontracepcijski prsten.

Ginekološki pregled je napravljen na početku, potom tijekom drugog i četvrtog ciklusa, te krajem ispitivanja nakon 6 mjeseci. Ispitanice su svakodnevno na skali od 1 do 4 označavale genitalne promjene i simptome. Oko 80% pacijentica je završilo ispitivanje u obje skupine: 82.5% pacijentica iz skupine koja je prvo koristila vaginalni prsten i 77.5% iz skupine koja je prvo koristila oralnu kontracepciju.

Kontracepcijski prsten je bio dobro prihvaćen, genitalni simptomi su se javljali u manjem broju, a ocijenjeni su kao blagog intenziteta. Učestalost njihovog javljanja bila je slična kao pri upotrebi oralne kontracepcije, osim u slučaju vaginalne vlažnosti.

Pojačani osjećaj vlažnosti vagine javljao se 2.7 puta češće kod ispitanica koja su koristile vaginalni prsten u odnosu na oralnu kontracepciju (63% vs 43%). "Laboratorijski nalazi ispitanica koje su se žalile na pojačanu vaginalnu vlažnost nisu se razlikovali od ispitanica koje nisu imale ovaj simptom", navode autori.

Laboratorijski nalazi su pokazali da je koncentracija kolonija laktobacila koji stvaraju vodikov peroksid (H2O2) značajno rasla i bila 2.7 puta veća tijekom upotrebe kontracepcijskog prstena, premda se postotak ispitanica s nalazom korisnih bakterija u rodnici nije razlikovao na početku i kraju istraživanja niti u jednoj od ispitivanih skupina.

"Uporaba kontracepcijskog vaginalnog prstena rezultira u niskoj sistemskoj estrogenskoj ekspoziciji (etinil-estradiol), no vjerojatno postoji 'uterine-first-pass' - maternični učinak prvog prolaza lijeka ili neki oblik osobitog djelovanja hormona na genitalni sustav prilikom njegove vagialne primjene", pretpostavljaju autori.

Ostala laboratorijska ispitivanja nisu se razlikovala u odnosu na metodu kontracepcije, uključujući broj gljivičnih kolonija, broj leukocita u rodnici, vaginalni pH i količinu iscjetka.

Ograničenja studiju obuhvaćaju mali broj ispitanica i kratko trajanje ispitivanja.

"Ovo istraživanje ponovno potvrđuje da porast vaginalne vlažnosti koji se javlja kod nekih žena prilikom uporabe kontraceptivnog prstena ne predstavlja patologiju", navode autori dodajući kako porast kolonija laktobacila koji produciraju vodikov peroksid i tako sprječavaju virusne i bakterijske infekcije, također ukazuje na povoljan učinak vaginalnog prstena na vaginalno zdravlje.

"Ovaj porast koncentracije lactobacilusa koji stvaraju vodikov peroksid u kombinaciji s uporabom vaginalnog kontracepcijskog prstena trebao bi biti detaljnije ispitan", zaključuju autori.

 

Obstet Gynecol. 2004;104:555-563


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve