Datum zadnje izmjene: 09. 05. 2022.

Porast učestalosti gestacijskog dijabetesa ne samo da zahtjeva razvoj nove strategije za aktivnu poslijeporođajnu skrb žena koje imaju gestacijski dijabetes, već predstavlja ujedno prevenciju dijabetesa tipa 2 i priprema ženu za urednu buduću trudnoću.

Novi pristup postpartalnoj skrbi pomaže u prevenciji gestacijskog dijabetesa, zaključeno je tijekom sjednice na godišnjem sastanku Sjevernoameričke radne skupine za dijabetes u trudnoći.

Problem je sve veći, s prevalencijom gestacijskog dijabetesa u trudnoći između 2-10% ovisno o primijenjenom kriteriju i demografskim/populacijskim obilježjima.

Prevalencija se povećava na visokih 18% ako se u SAD promjene dijagnostički kriteriji i provodi test u jednom koraku kojega je 2008. preporučilo Međunarodno udruženje za dijabetes i trudnoću te usvojili Svjetska zdravstvena organizacija i Američko društvo za dijabetes.

Za sada, većina opstetričara u SAD i dalje za dijagnozu gestacijskog dijabetesa melitusa koristi pristup u dva koraka slijedeći savjet Nacionalnog instituta za zdravlje i konsenzus Američkog udruženja ginekologa i porodničara. Dapače, neki liječnici postrožuju kriterije kako bi obuhvatili što više visoko-rizičnih žena.

U međuvremenu, prevalencija debljine i dalje raste, nezavisno povećavajući rizik trudnoće opterećene gestacijskim dijabetesom.

Dr. Wanda K. Nicholson, direktorica službe za dijabetes i pretilost Istraživačkog centra za zdravlje žena Sveučilišta Sjeverna Karolina procjenjuje da je 50% GDM uzrokovano debljinom.

"Ne uspijevamo se odgovarajuće skrbiti ni za sadašnje pacijente, a ako prihvatimo ove kriterije, morat ćemo razviti i novu strategiju." Istraživanja su pokazala i da svega oko 50% žena s GDM nakon babinja obavi probir na intoleranciju glukoze.

"Moramo pronaći način kako poboljšati postpartalnu kontrolu žena koje su imale gestacijski dijabetes", rekao je dr. Thomas R. Moore, profesor i voditelj odjela reproduktivne medicine na Sveučilištu Kalifornija iz San Diega.

Kontrola uključuje provjeru vrijednosti glukoze u krvi, edukaciju i savjetovanje žena o osobnim rizicima i rizicima za dijete kada majka ima visoki HbA1C i kada je debela. Ženama treba pomoći u promjeni prehrane, životnog stila i navika i savjetovati im prikladnu kontracepciju sve dok se ne stvore uvjeti za novu trudnoću. Prije pokušaja naredne trudnoće, obavezno treba savjetovati nadomještanje folne kiseline.

Za ginekologe to znači veći broj posjeta pacijentice, više osoblja koje im treba biti posvećeno, organizaciju savjetovanja o dijabetesu i prehrani. "Osobito se to odnosi na povećane kapaciteta savjetovališta za mnoge ginekološke prakse", kaže dr. Nicholson. Obećavajuće djeluje telefonska kontrola koju provode medicinske sestre, samokontrola preko interneta i edukacijski materijali.

Na Sveučilištu Sjeverna Karolina, program nazvan the Gestational Diabetes Management System (GooDMomS) nudi ženama video-lekcije o GDM te web i mobilni dnevnik samokontrole u kojemu se prate ženina težina i tjelesna aktivnost kao i mogućnost izravnog postavljanja pitanja administratorima na forumu.

Taj sistem za sada je pilot-projekt kojega financira Nacionalni institut za zdravlje i njegova namjena je poboljšati, a ne zamijeniti osnovnu postpartalnu skrb.

Postupci podsjećanja žena na potrebnu kontrolu preko maila, telefonskog poziva i na ostale načine, povećava odaziv na kontrolu za 33-60% (Prim. Care Diabetes 2013;7:177-86).

Meta-analiza objavljena prije desetljeća pokazala je smanjenje učestalosti kongenitalnih malformacija za 80% u žena u kojih je provedena odgovarajuća prijekoncepcijska skrb u odnosu na one u kojih to nije učinjeno. "Ne možemo započeti s prijekoncepcijskim programom dok ne znamo ženin glikemijski status", naglašava dr. Moore.

Čak 76 milijuna žena diljem svijeta ima rizik da će njihova trudnoća biti komplicirana gestacijskim dijabetesom.

Analiza (QJM 2001;94:435-44) je pokazala da "već i blago smanjenje HbA 1c prosječno za 17%, ima ogroman utjecaj", navodi dr. Moore. Prije začeća nužno je postići preporučene vrijednosti HbA 1c tako da su što bliže normalnima.

Žene s dijabetesom u skupini su žena koje najmanje koriste kontracepciju (Contraception 2013;88:263-8), pokazao je PRAMS (the Maryland Pregnancy Risk Assessment Monitoring System), što se odražava i na trudnoćama.

Kriteriji koje je dao IADPSG bit će učinkoviti tek ako kontrole nakon porođaja smanje učestalost dijabetesa (Diabetes Care 2012;35:529-35). "Pojedinačne troškove testiranja lako je izračunati, ali ne možemo predvidjeti dugoročne troškove i učinkovitost testiranja, jer ne znamo kakvo će stanje biti za 20 godina."
 

 


www.obgynnews.com

  Novosti - Sve